Jste zde

Domů » Škola
 
Vyučující e-mail    Telefon   Funkce ve škole
  Švédová Květoslava, Mgr. 581 705 331   ředitelka školy
  Krejčířová Jana, Mgr. 581 705 332   zástupce ředitelky
  Braunerová Marie, Mgr. 581 705 373  
  Dejdarová Marcela, Mgr. 581 705 334 metodik prevence
  Dohnalová Taťána, PhDr. 581 705 334  
  Dýmalová Dana, Mgr. 581 705 337  
  Juřenová Dagmar, Mgr. 581 705 339  
  Kebzová Zuzana, Mgr. 581 705 371  
  Kozmík Karel, Mgr. 581 705 339  
  Matějček Miroslav, Mgr. 581 705 336  
  Mikle Vladimíra, Mgr. 581 705 338  
  Mlčochová Eva, Mgr. 581 705 372  
  Minaříková Pavla, Mgr. 581 705 371  
  Netušilová Radka, Mgr. 581 705 338  
  Nevrlá Markéta, Ing. 581 705 339  
  Nopová Alice, Mgr. 581 705 373  
  Nosková Radana, Mgr. 581 705 373 výchovný poradce
  Pavlíčková Petra, Mgr. 581 705 372  
  Petřeková Veronika, Mgr. 581 705 339  
  Rotreklová Jana, Mgr. 581 705 338  
  Růžička Jaromír, Mgr. 581 705 336  
  Štefek Jiří, Mgr. 581 705 337  
  Štefková Monika, Mgr. 581 705 373  
  Zavadilová Michaela, Mgr. 581 705 337  
         
 Zaměstnanci školy e-mail Telefon  Funkce ve škole 
  Fíková Marcela 581 705 343 Ekonomka
  Voždová Jana 581 705 333 Administrativní pracovnice
  Langr Jaromír   581 705 342 Školník, údržbář