Jste zde

Domů » Žáci

Žákovský parlament

Žákovský parlament

Hoši z Žákovského parlamentu si u příležitosti výročí podepsání Mnichovské dohody ze dne 29.9.1938 připravili pro všechny žáky naší školy krátkou scénku. Dohoda o odstoupení pohraničních území ČSR obývaných německou menšinou Německu byla podepsána představiteli Německa (A. Hitler), Itálie (B. Mussolini), Velké Británie (N. Chamberlain) a Francie (E. Daladier).  Pro zástupce československé vlády byla dohoda ultimátem a pod nátlakem ji přijali.

 

16. listopad 2017 měl být na našem gymnáziu den jako každý jiný, ovšem to by nebyli naši studenti, kdyby se nerozhodli si poslední den před státním svátkem zpříjemnit a vzdělávat se netradičním způsobem

 

Mikuláš přišel se svými andílky i čerty pochválit šikovné žáky a také pokárat neustálé zapomnětlivce příprav a pomůcek do vyučování. Zlobivci byli čerty donuceni k zazpívání písničky a andílci rozdali žákům za zásluhy nebo alespoň za pěknou písničku spoustu sladkostí.

 

Na pátek po listopadovém státním svátku si připravil žákovský parlament pro studenty výššího gymnázia projektový den inspirovaný událostmi, které se vážou k tomuto významnému dni. Skupinky jednotlivých tříd, které se neúčastnily v tělocvičně turnaje v jadžentu, zpracovávaly po dobu tří vyučovacích hodin vybrané téma formou posteru a powerpointové prezentace.

 

 

Na začátku nového školního roku 2015/2016 bylo potřeba zvolit nového předsedu a místopředsedu ŽP za dosavadního Mariana Sedláře z maturitního ročníku. Při volbách se všichni zástupci tříd jednohlasně shodli a byla zvolena dvojice Daniel Sucharski-předseda ŽP (V6) a Jakub Okruhlica-místopředseda ŽP (V4).

 

Studenti 1., 2., 3. ročníku a kvinty, sexty a septimy zpracovávali 3. a 4. vyučovací hodinu zadané a jimi vybrané téma. Dopředu by si měli žáci zjistit a obstarat informace na zadané téma.

 

 

1. pololetí školního roku 2013/2014

 

 

Stránky