Gymnázium, Kojetín, Svatopluka Čecha 683

Informace dle zákona č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (MV ČR)

Aktuální informace:

Úřední hodiny na gymnáziu po dobu distanční výuky: středa 9:00 - 11:00 a 13: 00 - 15:30.
Pro potvrzení o studiu a pod. doporučujeme upřednostnit elektronickou cestu.

Aktuální informace.

Kontakty:

Kontakty.

Pravidla a kritéria přijímacího řízení a přijímacích zkoušek:

na čtyřleté studium i na osmileté studium ZDE v PDF.

Seznam přijatých a nepřijatých:

duben 2021

Výroční zpráva školy 2019 - 2020:

ZDE v PDF