Jste zde

Domů » Žáci

Semináře

Žáci V7 a 3. ročníku budou volit z „Nabídky seminářů pro 4. ročník a oktávu 2018 - 2019“:

Žáci V6 a 2. ročníku budou volit z „Nabídky seminářů pro 3.ročník a septimu 2018-2019“:

  • jeden dvouhodinový seminář, 
  • jedny dvouhodinové konverzace z cizího jazyka

Anotace konverzací z cizího jazyka:

Během prvních dvou vyučovacích hodin v pátek 12. 5. 2017 představí žáci sexty a  2.  ročníku svoje ročníkové práce žákům  V5 a 1. a také samozřejmě ostatním žákům V6 a 2. ročníku.

Prezentovat se budou vždy 3 ročníkové práce během jedné vyučovací hodiny ve čtyřech učebnách zároveň. Z tohoto důvodu se musí každý žák  V5, V6, 1. a 2. ročníku zapsat podle následujících pravidel: