Jste zde

Domů » Škola

Rada školy

Členové školské rady:

1) Radek Ptáček

2) Ing. Ilona Kapounová

3) RNDr. Jitka Hálková

4) Ing. Jiří Šírek

5) Mgr. Marcela Dejdarová

6) Mgr. Radana Nosková

Fungování školské rady se řídí zákonem "Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání" - výtah zákona v PDF.

Školská rada Gymnázia Kojetín, Svatopluka Čecha  683, Kojetín

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY - informace.

Školská rada Gymnázia Kojetín, Svatopluka Čecha  683

Zápis ze  zasedání školské rady  dne 22.10.2015

 

Přítomni: RNDr. Jitka Hálková, Ing. Ilona Kapounová, Radek Ptáček,

             Ing. Jiří Šírek, Mgr. Marcela Dejdarová, Mgr. Radana Nosková

 

Program:

 

1)Zahájení:  Zasedání školské rady  zahájila předsedkyně RNDr. Jitka Hálková.

 

2)Výroční zpráva za školní rok 2014-2015: schválena  bez připomínek

 

3)Předložené informace a  materiály: zapojení do projektů (Výzva 56)

Zápis ze zasedání školské rady dne 26.3.2015

 

Přítomni:

1) Radek Ptáček

2) Ing. Ilona Kapounová

3) RnDr. Jitka Hálková

4) Ing. Jiří Šírek

5) Mgr. Marcela Dejdarová

6) Mgr. Radana Nosková

 

Program:

1) Zahájení

2)Rozpočet školy

3)Plán práce

4)Aktuality  ze  školy - zapojení do projektů (výzva 56)

5)Závěr

 

 

 

Jednání školské rady  bylo ukončeno předsedkyní ŠR s tím, že další

schůzka se uskuteční po dohodě s vedením školy.

 

Zápis ze zasedání školské rady dne 26.3.2015

 

Přítomni:

1) Radek Ptáček

2) Ing. Ilona Kapounová

3) RnDr. Jitka Hálková

4) Ing. Jiří Šírek

5) Mgr. Marcela Dejdarová

6) Mgr. Radana Nosková

 

Program:

1) Zahájení

2)Rozpočet školy

3)Plán práce

4)Aktuality  ze  školy - zapojení do projektů (výzva 56)

5)Závěr

 

 

 

Jednání školské rady  bylo ukončeno předsedkyní ŠR s tím, že další

schůzka se uskuteční po dohodě s vedením školy.

 

Zápis o volbě člena školské rady - v pdf.

Datum konání voleb: 20.10.2014.

 Školská rada Gymnázia Kojetín, Svatopluka Čecha  683

Stránky