Jste zde

Domů » Škola

Projekty

Naše škola se dlouhodobě zapojuje do projektů Evropské Unie. V rámci těchto projektů jsme například zbudovali novou půdní vestavbu, vybavili počítačovou technikou učebnu základů společenských věd nebo vytvořili interaktivní materiály pro výuku práva z oblasti soudní praxe. V loňském roce jsme navázali kontakt s partnerskou školou v polském Jamielniku. Součástí tohoto projektu jsou výměnné pobyty žáků zaměřené na poznávání českých a polských tradic, zvyků a každodenního života v daném regionu. V současnosti se naše škola zapojila do dalšího projektu, v rámci něhož vytváří učitelé inovativní vzdělávací materiály.