Jste zde

Domů » Informace pro uchazeče

Přijímací řízení

Informace k přijímacínu řízení

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020:

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ KE STUDIU PRO ROK 2019/2020:

  • na čtyřleté studium v PDF.
  • na osmileté studium v PDF.

CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ 2019 se dozvíte ZDE.

 

Gymnázium  Kojetín bude ve školním roce 2019/2020 otevírat jednu třídu osmiletého studijního oboru (7941K81) a jednu třídu čtyřletého studijního oboru (7941K41) standardního učebního plánu nebo s výběrovou možností rozšířené výuky tělesné výchovy.

Přijímací řízení pro oba studijní obory - osmiletý i čtyřletý - je realizováno formou přijímací zkoušky, a to jednotnými testy z českého jazyka
a literatury a z matematiky (CERMAT).

Gymnázium v Kojetíně je všeobecně vzdělávací školou, která svým žákům dlouhodobě poskytuje kvalitní vzdělání a úspěšně je připravuje ke studiu na vysoké škole.   

Žákům gymnázia dále nabízíme:

 

Podporu právního vědomí

 

1.  Záruka kvality daná dlouhodobě vysokou  úspěšností absolventů gymnázia v přijímacím řízení na vysoké školy s širokým záběrem zvolených oborů od lékařství přes ekonomické, přírodovědné či technické disciplíny po cizí jazyky, práva, humanitní a sociální obory.