Jste zde

Domů » Informace pro uchazeče

Přijímací řízení

Informace k přijímacínu řízení

MŠMT - Opatření obecné povahy - Přijímací zkoušky dodatek ze dne 7. 5. 2021 - ZDE v PDF.

DODATEK č. 1 POZVÁNKY K PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM - ZDE v PDF.

Na základě OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY (OOP) vydaném MŠMT ze dne 15. 3. 2021, dochází pro letošní školní rok 2020-2021 k úpravám modelu jednotné přijímací zkoušky:

  • Přijímací řízení ke vzdělávání ve čtyřletém studijním oboru pro žáky z devátých tříd - ZDE v PDF.
  • Přijímací řízení ke vzdělávání v osmiletém studijním oboru pro žáky z pátých tříd - ZDE v PDF.
  • ČASOVÝ ROZVRH KONÁNÍ PÍSEMNÝCH TESTŮ (ZKUŠEBNÍ SCHÉMA) JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY - ZDE v PDF.

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ KE STUDIU PRO ROK 2021/2022:

  • na čtyřleté studium i na osmileté studium ZDE v PDF.

Obory, počet míst, přijímací zkouška

 

Čtyřletý studijní obor 7941K/41: všeobecné zaměřen, od 1. ročníku možnost volby učebního plánu s rozšířenou výukou tělesné výchovy

Přijata bude 1 třída (30 žáků)

Uchazeči budou konat jednotnou přijímací zkoušku z českého jazyka a matematiky (Cermat).

Termín: 12. a 13. dubna 2021

 

Osmiletý studijní obor 7941K/81: všeobecné zaměřen, od 5. ročníku možnost volby učebního plánu s rozšířenou výukou tělesné výchovy

Přijata bude 1 třída (30 žáků)

Uchazeči budou konat jednotnou přijímací zkoušku z českého jazyka a matematiky (Cermat).

Termín: 14. a 15. dubna 2021

Gymnázium v Kojetíně je všeobecně vzdělávací školou, která svým žákům dlouhodobě poskytuje kvalitní vzdělání a úspěšně je připravuje ke studiu na vysoké škole.  

 

1.  Záruka kvality daná dlouhodobě vysokou  úspěšností absolventů gymnázia v přijímacím řízení na vysoké školy s širokým záběrem zvolených oborů od lékařství přes ekonomické, přírodovědné či technické disciplíny po cizí jazyky, práva, humanitní a sociální obory.