Jste zde

Domů » Informace pro uchazeče

Přijímací řízení

Informace k přijímacínu řízení

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 - 2.kolo:

Termín pro podání přihlášky: 16. 6. - 23. 6. 2020
Termín přijímacího řízení: 24. 6. 2020
Počet volných míst: 10

Kritéria zde.

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021:

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ KE STUDIU PRO ROK 2020/2021:

  • na čtyřleté studium v PDF.
  • na osmileté studium v PDF.

 

Gymnázium  Kojetín bude ve školním roce 2020/2021 otevírat jednu třídu osmiletého studijního oboru (7941K81) a jednu třídu čtyřletého studijního oboru (7941K41) standardního učebního plánu nebo s výběrovou možností rozšířené výuky tělesné výchovy.

Přijímací řízení pro oba studijní obory - osmiletý i čtyřletý - je realizováno formou přijímací zkoušky, a to jednotnými testy z českého jazyka
a literatury a z matematiky (CERMAT).

Gymnázium v Kojetíně je všeobecně vzdělávací školou, která svým žákům dlouhodobě poskytuje kvalitní vzdělání a úspěšně je připravuje ke studiu na vysoké škole.  

 

1.  Záruka kvality daná dlouhodobě vysokou  úspěšností absolventů gymnázia v přijímacím řízení na vysoké školy s širokým záběrem zvolených oborů od lékařství přes ekonomické, přírodovědné či technické disciplíny po cizí jazyky, práva, humanitní a sociální obory.