Přihlášení

Powered by Drupal

Projekty

Jste zde

Domů

Nižší gymnázium:

 

Prima

 

DEMEK, J. a kol.: Zeměpis 6 (Planeta Země), SPN - pedagogické nakladatelství a.s.,

              Praha, 2013

DEMEK, J. a kol.: Zeměpis 7 (Zeměpis světadílů), SPN - pedagogické nakladatelství a.s.,

              Praha, 2015

RONČKOVÁ, K. a kol.: Hravý zeměpis 6 (Planeta Země), pracovní sešit pro 6.ročník

                    ZŠ a víceletá gymnázia, nakladatelství Taktik International,

                    Praha 2013

ŠIMON, P. a kol.: Hravý zeměpis 7 (Regionální zeměpis kontinentů), pracovní sešit pro 7.ročník

                     ZŠ a víceletá gymnázia, nakladatelství Taktik International,

                     Praha 2014

Školní atlas světa, Kartografie Praha, 2010

 

Sekunda

  

DEMEK, J. a kol.: Zeměpis 7 (Zeměpis světadílů), SPN - pedagogické nakladatelství a.s.,

               Praha, 2015

ŠIMON, P. a kol.: Hravý zeměpis 7 (Regionální zeměpis kontinentů), pracovní sešit pro 7.ročník

                     ZŠ a víceletá gymnázia, nakladatelství Taktik International,  

                    Praha 2014

Školní atlas světa, Kartografie Praha, 2010

 

Tercie

 

DEMEK, J. a kol.: Zeměpis 7 (Zeměpis světadílů), SPN - pedagogické nakladatelství a.s.,

               Praha, 2015

CHALUPA, P. a kol.: Zeměpis 8 (Lidé a hospodářství), SPN - pedagogické nakladatelství a.s.,

               Praha, 2009

GÉRINGOVÁ, J. a kol.: Hravý zeměpis 8 (Evropa a Česká republika), pracovní sešit pro 8.ročník

                     ZŠ a víceletá gymnázia, nakladatelství Taktik International,

                     Praha 2014

RONČKOVÁ, K. a kol.: Hravý zeměpis 6 (Planeta Země), pracovní sešit pro 6.ročník

                     ZŠ a víceletá gymnázia, nakladatelství Taktik International,

                     Praha 2013

Školní atlas světa, Kartografie Praha, 2010

 

Kvarta

 

CHALUPA, P. a kol.: Zeměpis 9 (Česká republika), SPN - pedagogické nakladatelství a.s.,

                     Praha, 2010

GÉRINGOVÁ, J. a kol.: Hravý zeměpis 8 (Evropa a Česká republika), pracovní sešit pro 8.ročník

                     ZŠ a víceletá gymnázia, nakladatelství Taktik International,

                     Praha 2014

Česká republika – sešitový atlas pro základní školy a víceletá gymnázia, Kartografie

                 Praha, 2010

 

Vyšší gymnázium:

 

Kvinta a 1.ročník

DEMEK, J. a kol.: Geografie 1 – fyzickogeografická část, SPN - pedagogické nakladatelství,

                Praha 2017

ANDĚL, J. a kol.: Makroregiony světa, Nakladatelství České geografické společnosti,s.r.o.,

                Praha, 2010

Školní atlas světa, Kartografie Praha, 2010

 

Sexta a 2.ročník

ANDĚL, J. a kol.: Makroregiony světa, Nakladatelství České geografické společnosti,s.r.o.,

                Praha, 2010

Školní atlas světa, Kartografie Praha, 2010

 

Septima a 3.ročník

KASTNER, J a kol.: Geografie 4 – Česká republika pro střední školy, SPN, 2004

Česká republika – sešitový atlas pro základní školy a víceletá gymnázia, Kartografie

                 Praha, 2010

ANDĚL, J. a kol.: Makroregiony světa, Nakladatelství České geografické společnosti,s.r.o.,

                Praha, 2010

Školní atlas světa, Kartografie Praha, 2010