Přihlášení

Powered by Drupal

Projekty

Jste zde

Domů

          Úkolem zeměpisu na naší škole je předložit žákům dostatečné množství základních informací z oblasti geografie. Jde o široké spektrum vědomostí a dovedností, na kterých žáci mohou stavět při výuce na nižším a později i vyšším stupni. Žáci se učí získávat zeměpisné informace i z jiných zdrojů (literatura, internet, televize …), sledovat aktuální dění ve vztahu k probíraným tematickým celkům.  Specifikem výuky je opravdu široký záběr vědění, který se prolíná s mnoha dalšími předměty . Ve výuce zeměpisu jde nejen o oblast spadající do skupiny předmětů Člověk a příroda  (fyzickogeografická část  -  poznání vesmíru, sluneční soustavy, planety Země, zemských geosfér - pochopení jejich skladby a procesů, přírodní charakteristiku regionů planety), ale i o oblast patřící do skupiny předmětů Člověk a jeho svět (socioekonomická část – lidská společnost - kulturní znaky, základy politické geografie, regionální geografie -  státní celky, … ). Dále si žáci osvojí dovednost pracovat s mapou (glóbem) a získávat z ní potřebné informace.

           Každoročně se naši žáci účastní zeměpisných olympiád, ve kterých dosahují pěkných výsledků v okresních i krajských kolech. Další soutěží, která se úzce prolíná s výukou zeměpisu, je celoroční vědomostní soutěž Eurorebus. Do ní se zapujuje většina žáků Gymnázia Kojetín. Nejlepší nás pravidelně reprezentují v krajském kole a v posledních letech i v celostátním finále v Praze.