Přihlášení

Powered by Drupal

Projekty

Jste zde

Domů

Zde najdete literaturu, z které můžete čerpat vědomosti ohledně rozvoje pohybových dovedností anebo jednotlivých sportovních odvětví.

 

Rozvoj sportovních schopností/sportovní trénink

Dovalil, J. (1998). Věkové zvláštnosti dětí a mládeže a sportovní trénink. Praha: Karolinum.

Dovalil, J., & Perič, T. (2010). Sportovní trénink. Praha: Grada Publishing.

Lehnert, M., Novosad, J., Neuls, F., Langer, F., & Botek, M. (2010). Trénink kondice
ve sportu.
Olomouc: Univerzita Palackého.

Lehnert, M., Novosad, J., & Neuls, F. (2001). Základy sportovního tréninku I. Olomouc: HANEX.

Perič, T. (2008). Sportovní příprava dětí (2nd ed.). Praha: Grada Publishing.

 

Strečink, zdravotní TV, posilování

Alter, J., M. (1998). Strečink – 311 protahovacích cviků pro 41 sportů. Praha: Grada Publishing, a.s..

Craig, R. (2014). Strečink – anatomie. Brno: CPress.

Dostálová, I., & Miklánková, L. (2005). Protahování a posilování pro zdraví. Olomouc: Hanex.

Dostálová, I., & Sigmund, M. (2017). Pohybový systém. Olomouc: Poznání.

Hošková, B., a kol. (2012). Vademecum. Zdravotní tělesná výchova. Praha: Karolinum.

Jarkovská, H. (2010). Posilování kondiční kruhový trénink. Praha: Grada Publishing, a.s..

Langendoen, J., & Sertelová, K. (2014). Tejpování jako samoléčba. Praha: Euromedia Group, k. s. – Ikar.

Thurgood, G., & Paternoster, M. (2014). Core trénink. Praha: Slovart, s.r.o..

 

Atletika

Jeřábek, P. (2008). Atletická příprava. Praha: Grada Publishing.

Kaplan, A., & Válková, N. (2009). Atletika pro děti a jejich rodiče, učitele a trenéry. Praha: Olympia.

Prukner, V., & Machová, I. (2011). Didaktika školní atletiky. Olomouc: Univerzita Palackého.

 

Gymnastika

Krištovič, J. (2006). Pohybová příprava dětí. Kondiční a koordinační gymnastická cvičení. Praha: Grada publishing.

Zítko, M. (1998). Akrobacie. Praha: SPN.

Skopová, M., Zítko, M., a kol. (2013). Základní gymnastika. Praha: Karolinum.

 

Pohybové hry

Mazal, F. (2007). Hry a hraní pohledem ŠVP. Olomouc: Hanex.

Pokorný, I., (2019). Pohybové hry pro školáky. Praha: Grada publishing.

 

Kopaná

Brůna, V., Bursová, M, Votík, J., & Zalabák, J. (2007). Fotbalová školička. Praha: Grada publishing.

Macho, M. (2019). Fotbal – Historie od počátků do současnosti. Universum.

Votík, J. (2011). Fotbalová cvičení a hry. Praha: Grada publishing.


Házená

Gargela, F. (1946). Hrajeme házenou. Praha: Nakladatelství Jaromíra Veláta.

Mráz, J. (1963). Házená mládeže. Praha: Sportovní a turistické nakladatelství.

Matoušek, J. (1995). Teorie a didaktika házené. Brno: Masarykova univerzita v Brně.

 

Ostatní sportovní hry

Mendrek, T., & Novotná, M. (2007). Badminton. Praha: Grada publishing.

Táborský, F. (2004). Sportovní hry. Praha: Grada publishing.

Táborský, F. (2005). Sportovní hry II. Praha: Grada publishing.

Velenský, M. (1994). Basketbal. Praha: Karolinum.

 

Historie sportu

Bártlová, H., a kol. (2018). 100 let českého sportu. Praha: Olympia, a.s..

Kӧssl, J., Štumbauer, J., & Waic, M. (2006). Vybrané kapitoly z dějin tělesné kultury. Praha: Karolinum.