Přihlášení

Powered by Drupal

Projekty

Jste zde

Domů

Tělesná výchova, stejně jako všechny ostatní předměty, probíhá na naší škole dle vlastního ŠVP. Z organizačních, ale i jiných důvodů, se výuka uskutečňuje ve všech ročnících ve dvouhodinových blocích. Tělesná výchova se vyučuje na nižším i vyšším stupni gymnázia zvlášť pro chlapce a dívky. Na vyšším gymnáziu jsou spojeny paralelní třídy chlapců (kvinta + 1. ročník atd.), u dívek pak dle počtu v jednotlivých ročnících. V letošním školním roce bude např. výuka kvinty, 1. ročníku, sexty a 2. ročníku probíhat samostatně (větší počet studentek), v dalších dvou ročnících budou paralelní třídy dívek spojeny. Skupiny jsou tedy tvořeny tak, aby počet žáků či žákyň nepřekročil limit pro 1 skupinu z hlediska bezpečnosti.

V zimním období slouží k výuce vlastní menší tělocvična s posilovnou a především nová, moderní sportovní hala, která byla postavena ve školním roce 2014/2015 a od září roku 2015 funguje jak pro všechny stupně škol, tak samozřejmě v odpoledních i večerních hodinách pro veřejnost (tréninky, kroužky, jednotlivci). Na jaře a na podzim využíváme školní hřiště, které se nachází v těsné blízkosti školy. Hřiště je využíváno především k míčovým hrám a částečně k atletice, většina atletických disciplín pak probíhá v okolí hřiště, kde je např. běžecká dráha. Když počasí dovolí, v měsíci červnu rádi navštěvujeme místní koupaliště, kde je možno se vedle plavání věnovat také plážovému volejbalu.

Od školního roku 2017/2018 je novinkou možnost výběru rozšířené tělesné výchovy, která bude probíhat nad rámec běžné tělesné výchovy.