Přihlášení

Powered by Drupal

Projekty

Jste zde

Domů » Předmětové komise » Předmětová komise - cizí jazyky

Ruský jazyk

Zcela netradičně – pomocí binga. Tak to vymyslela v kvintě Hela a také ihned zrealizovala. Přinesla do školy losovací buben, kartičky a na koho nezbylo, ten si žetony na kartičky vyrobil sám. A pak už se jen hrálo a hrálo…

PK cizích jazyků vyhlašuje školní kolo Olympiády z ruštiny, které proběhne v únoru 2018. Bude se skládat ze dvou částí: poslechu s porozuměním a ústní části (představení se porotě a konverzace na dané téma). Přihlaste se nejpozději do konce ledna u svých vyučujících.

Konverzační témata pro kategorii ZŠ – sekundu, tercii a kvartu:

Наша семья

Школа

Soutěže, kterou pořádá Filozofická fakulta Palackého univerzity v Olomouci, se mohli zúčastnit žáci vyššího stupně gymnázia a středních odborných škol. Studenti překládali dva texty – jeden umělecký a jeden publicistický. Hodnotila se věcná přesnost a stylová přiměřenost vůči originálům, jazyková správnost a stylistická obratnost výsledných českých překladů.

Tento týden se v Praze – v Ruském středisku vědy a kultury – konalo celonárodní kolo olympiády z ruského jazyka. Finále organizoval Národní institut pro další vzdělávání (NIDV) a oficiálním spoluorganizátorem bylo Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR, proto klání zahajoval jeho vedoucí v ČR Leonid Gamza.

 

Tento týden se konalo v Mohelnici krajské kolo Konverzační soutěže v ruském jazyce. Každoročně se utkávají v obou středoškolských kategoriích SŠ I (do tří let studia) a SŠ II (od tří let studia) nejlepší ruštináři Olomouckého kraje, a to převážně z gymnázií. Tuto soutěž typu A vyhlašuje MŠMT ČR a je zařazena rovněž do bodované „Excelence SŠ“.

Letos jsme zorganizovali konverzační soutěž v ruštině ve dvou kategoriích – středoškolské a v mimořádné kategorii pro ZŠ a víceletá gymnázia, ve které se mezi sebou utkali žáci ze sekundy. Toto jsou výsledky, kterých soutěžící dosáhli v poslechu a konverzačních dovednostech:

Kategorie SŠ:

1. místo           Tereza Hermanová (septima)

Komise cizích jazyků GKJ vyhlašuje školní kolo Konverzační soutěže z ruského jazyka pro kategorie:

a/ ZŠ – pro kvartu

b/ SŠ I – pro 1. ročník

c/ SŠ II – pro ostatní třídy

Termín školního kola: únor 2017.

Obsah soutěže:

a/poslech s porozuměním

Strávili jsme je různě. Povídáním u čaje, u ruských pohádek – multiků, u české Popelky v ruské verzi ... Sextáni si připravili pro ostatní prezentace o republikách RF, o kterých předtím nikdy ani neslyšeli. Oktáva hádala podle zadaných vánočních zvyklostí a postaviček, o které státy světa se jedná. Zajímavě strávili čas všichni za septimy a třetího ročníku – hráli totiž hry, které přivezla z Ukrajiny jejich spolužačka Tereza.

V pondělí 6. června 2016 se v Ruském středisku vědy a kultury v Praze uskutečnilo finále jubilejního 50. ročníku celostátní soutěže jednotlivců a uměleckých kolektivů „ARS POETICA - Puškinův památník“. Tento den nebyl vybrán náhodně, je to den narození zakladatele ruské klasické literatury – A. S. Puškina.

Tento týden se konalo v Mohelnici krajské kolo uměleckého přednesu poezie, prózy a písní ARS POETICA – Puškinův památník, které má přispívat k poznávání ruské kultury a umění. Pořadateli festivalu jsou Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Ministerstvo kultury ČR, Česká asociace rusistů, Česko – ruská společnost, z.s., a Obec spisovatelů. Na soutěži mohou vystupovat žáci všech typů škol – od ZŠ až po vysokoškoláky.

Stránky