Přihlášení

Powered by Drupal

Projekty

Jste zde

Domů

 

Charakteristika vyučovacího předmětu Německý jazyk

         Němčina může být pro mnohé z vás dalším cizím jazykem, kterému se vedle angličtiny budete učit. Oba jazyky mají společný původ a dodnes v nich můžeme najít podobné prvky, které vám usnadní pochopení a učení se.

         Němčina je jazyk, který patří k deseti nejrozšířenějším jazykům na světě a kterým mluví naši sousedé v Německu, Rakousku a Švýcarsku. Mimoto je také oficiálním jazykem Evropské unie.

         V hodinách němčiny se budete seznamovat s aktuálním jazykem, získáte znalosti, dovednosti a komunikační kompetence, které vám otevřou nové možnosti: např.

-          účast na studijních pobytech a dalších mezinárodních akcích

-          získávání informací spolu se schopností navazovat kontakty

-          porozumění jiným kulturám a tradicím