Přihlášení

Powered by Drupal

Projekty

Jste zde

Domů

Matematika a její aplikace je jednou z devíti vzdělávacích oblastí. Vyučuje se ve všech ročnících .

 

Matematické vzdělávání zahrnuje

 • osvojování základních matematických pojmů
 • vytváření zásoby matematických nástrojů
 • rozvíjení zkušeností s matematickým modelováním
 • rozvíjení zkušeností s řešením úloh a problémů
 • provádění rozboru problémů a vytváření plánu řešení
 • zpřesňování vyjadřování a zdokonalování grafického projevu
 • rozvíjení logického myšlení a úsudku

 

Matematika je důležitým nositelem kulturního dědictví, ukazuje úroveň a vývoj lidského myšlení. Její znalost patří k základnímu kulturnímu rozhledu. Matematické vzdělávání by mělo vést k získávání pozitivního postoje k matematice a k zájmu o ni a o její aplikace. Mělo by podnítit zájem o další studium, upevnit důvěru ve vlastní schopnosti, zdokonalit vytrvalost a preciznost při práci. Žák si postupně vytváří tyto postoje:

 • dokáže používat početní operace při řešení běžných problémů v každodenním životě
 • hledá zdůvodnění určitého tvrzení
 • respektuje pravdu
 • přijme nebo odmítne názory druhých na základě pravdivých nebo nepravdivých důkazů