Přihlášení

Powered by Drupal

Projekty

Jste zde

Domů

Výuka HV probíhá u nás podle ŠVP, který je k nahlédnutí na jiném místě těchto stránek.

Na nižším stupni mají žáci 1 hodinu týdně a důraz klademe na zpěv a hudební činnosti. Žáci se seznamují také s teoretickými poznatky a v přiměřené míře s dějinami hudby.

V kvintě a sextě osmiletého studia a v prvních dvou ročnících studia čtyřletého si žáci volí mez HV a VV. Dvě hodiny týdně se pak věnují jednak dějinám hudby, od počátků do současnosti, hudební teorii a dále pak praktickým dovednostem, jako je jednohlasý a vícehlasý zpěv s doprovodem nástrojů nebo bez něj.

Své pěvecké a instrumentální dovednosti pak mohou prezentovat na pravidelných vánočních a veřejných akademiích.