Přihlášení

Powered by Drupal

Projekty

Jste zde

Domů » Předmětové komise » Předmětová komise - výchovy

Hudební výchova

7. listopadu 2019 se jako každoročně zúčastnily žákyně naší školy okresního kola pěvecké soutěže Slavíci z Přerova. Před tříčlennou porotou musí každý soutěžící zazpívat píseň dle vlastního výběru a bez instrumentálního doprovodu, aby podmínky byly pro všechny objektivní a srovnatelné. Z prvního ročníku víceletého gymnázia tentokrát sebe a školu reprezentovaly Anežka Skřipcová a Emílie Sigmundová. Jsme velice rádi, že obě děvčata navázala na úspěchy z minulých let a umístila se ve zlatém pásmu.

   Tak jako každý rok i letos se naše žákyně účastnily okresní pěvecké soutěže Slavíci z Přerova, kterou už 16 let pořádá Středisko volného času Atlas a BIOS Přerov. V předchozích letech jsme měli hodně úspěšných účastníků. Poslední roky ovšem předčily všechna kola dřívější. O tom však za chvíli.

Každý rok na podzim se koná pěvecká soutěž Slavíci z Přerova. Letos se z našeho gymnázia zúčastnila dne 10. listopadu 2016 pěveckého klání žákyně sekundy Anička Hrušáková. Zpívalo se před tříčlennou odbornou porotou bez účasti veřejnosti a bez hudebního doprovodu, čímž se podmínky pro jednotlivé soutěžící sjednocují a nikdo není zvýhodněn. Obrovské poděkování patří Aničce za to, že v nebývalé konkurenci 36 zpěváků získala v kategorii 2A žáků II. stupně ZŠ a prvních dvou ročníků osmiletého gymnázia nádherné 1. místo.

Kdo někdy pobýval delší dobu v nemocnici, ví, že se čas vleče a každé zpestření přijde vhod. Zvláště v době předvánoční, či dokonce o Vánocích. I s vědomím toho, že k této době patří hudba, jsme i letos přijali pozvání k vystoupení v kroměřížských nemocnicích 17. prosince 2013.

6. listopadu 2013 se ve Středisku volného času ATLAS a BIOS uskutečnilo okresní kolo soutěže Slavíci z Přerova. Jsme rádi, že o soutěž je zájem i na našem gymnáziu a pravidelně se jí účastní naši studenti, většinou děvčata a v posledních letech vždy žákyně jedné třídy.  Prostě se sešly, zpívání je baví, některé vytvořily dokonce vokální trio, a všechny zkoušejí štěstí i sólově.