Přihlášení

Powered by Drupal

Projekty

Jste zde

Domů

1.ročník a kvinta
Povinná literatura:
RNDr. Milan Bednařík, CSc., doc. RNDr. Miroslava Široká – FYZIKA PRO GYMNÁZIA – MECHANIKA, nakladatelství Prometheus Praha

2.ročník a sexta
Povinná literatura:
RNDr. Karel Bartuška, prof. RNDr. Emanuel Svoboda, CSc. – FYZIKA PRO GYMNÁZIA – MOLEKULOVÁ FYZIKA A TERMIKA, nakladatelství Prometheus Praha Doc. RNDr. Oldřich Lepil, CSc., PaedDr. Přemysl Šedivý – FYZIKA PRO GYMNÁZIA – ELEKTŘINA A MAGNETISMUS, nakladatelství Prometheus Praha

3.ročník a septima
Povinná literatura:
Doc. RNDr. Oldřich Lepil, CSc., RNDr. Přemysl Šedivý – FYZIKA PRO GYMNÁZIA – ELEKTŘINA A MAGNETISMUS, nakladatelství Prometheus Praha
Doc. RNDr. Oldřich Lepil, CSc.– FYZIKA PRO GYMNÁZIA – MECHANICKÉ KMITÁNÍ A VLNĚNÍ, nakladatelství Prometheus Praha
Doc. RNDr. Oldřich Lepil, CSc.– FYZIKA PRO GYMNÁZIA – OPTIKA, nakladatelství Prometheus Praha

4.ročník a oktáva

Doc. RNDr. Oldřich Lepil, CSc.– FYZIKA PRO GYMNÁZIA – OPTIKA, nakladatelství Prometheus Praha
Doc. Ing. Ivan Štoll, CSc.– FYZIKA PRO GYMNÁZIA – FYZIKA MIKROSVĚTA, nakladatelství Prometheus Praha

Seminář z fyziky:
Povinná literatura:
RNDr. Martin Macháček, CSc. – FYZIKA PRO GYMNÁZIA – ASTROFYZIKA, nakladatelství Prometheus Praha
RNDr. Karel Bartuška – FYZIKA PRO GYMNÁZIA – SPECIÁLNÍ TEORIE RELATIVITY, nakladatelství Prometheus Praha

Doporučená literatura pro vyšší gymnázium:
Bohumír Kotlík, Vladimír Lank, Miroslav Vondra - MATEMATICKÉ, FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ TABULKY PRO SŠ A NIŽŠÍ ROČNÍKY VÍCELETÝCH GYMNÁZIÍ, nakladatelství Fragment
RNDr. Jiří Mikulčák, CSc. a kolektiv - MATEMATICKÉ, FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ TABULKY PRO STŘEDNÍ ŠKOLY, Státní pedagogické nakladatelství
Ing. Pavol Tarábek, CSc., Mgr. Petra Červinková a kolektiv – ODMATURUJ Z FYZIKY, nakladatelství Didaktis
RNDr. Karel Bartuška – SBÍRKA ŘEŠENÝCH ÚLOH Z FYZIKY PRO STŘEDNÍ ŠKOLY I., nakladatelství Prometheus Praha
RNDr. Karel Bartuška – SBÍRKA ŘEŠENÝCH ÚLOH Z FYZIKY PRO STŘEDNÍ ŠKOLY II., nakladatelství Prometheus Praha
RNDr. Karel Bartuška – SBÍRKA ŘEŠENÝCH ÚLOH Z FYZIKY PRO STŘEDNÍ ŠKOLY III., nakladatelství Prometheus Praha
RNDr. Karel Bartuška – SBÍRKA ŘEŠENÝCH ÚLOH Z FYZIKY PRO STŘEDNÍ ŠKOLY IV., nakladatelství Prometheus Praha