Přihlášení

Powered by Drupal

Projekty

Jste zde

Domů

Učebnice pro výuku dějepisu

Třída

Povinné učebnice

Doporučená literatura

1. ročník a kvinta

POPELKA, Miroslav a Veronika VÁLKOVÁ. Dějepis pro gymnázia a střední školy 1. 1. vyd. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 2001, 143 s. ISBN 80-723-5145-1.

 

ČORNEJ, Petr, Ivana ČORNEJOVÁ a František PARKAN. Dějepis pro gymnázia a střední školy 2. 1. vyd. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, c2001, 160 s. ISBN 80-723-5152-4.

 

SOUČEK, Jan. Dějiny pravěku a starověku: učebnice pro střední školy. Vyd. 1. Praha: Práce, 1995, 184 s. Učebnice pro střední školy (Státní pedagogické nakladatelství). ISBN 80-208-0370-X.

 

BENEŠ, Zdeněk. Dějiny středověku a prvního století raného novověku: učebnice pro střední školy. 1. vyd. Praha: Práce, 1994, 174 s. ISBN 80-208-0316-5.

 

BENEŠ, Zdeněk a Josef PETRÁŇ. České dějiny: učebnice pro střední školy. 1. vyd. Praha: Vydavatelství a nakladatelství Práce, 1997, 239 s. Učebnice pro střední školy (Práce). ISBN 80-208-0437-4.

 

HARNA, Josef. Dějiny českých zemí I: Od pravěku do poloviny 18. století. 1. vyd. Praha: Fortuna, 1996, 295 s. ISBN 80-7168-286-1.

2. ročník a sexta

ČORNEJ, Petr, Ivana ČORNEJOVÁ a František PARKAN. Dějepis pro gymnázia a střední školy 2. 1. vyd. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, c2001, 160 s. ISBN 80-723-5152-4.

 

HLAVAČKA, Milan. Dějepis pro gymnázia a střední školy 3. 1. vyd. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 2001, 175 s. ISBN 80-723-5172-9.

BENEŠ, Zdeněk. Dějiny středověku a prvního století raného novověku: učebnice pro střední školy. 1. vyd. Praha: Práce, 1994, 174 s. ISBN 80-208-0316-5.

 

HROCH, Miroslav. Dějiny novověku: učebnice pro střední školy. 1. vyd. Praha: Práce, 1994, 164 s. Dějepis pro střední školy (Práce). ISBN 80-208-0043-3.

 

BENEŠ, Zdeněk a Josef PETRÁŇ. České dějiny: učebnice pro střední školy. 1. vyd. Praha: Vydavatelství a nakladatelství Práce, 1997, 239 s. Učebnice pro střední školy (Práce). ISBN 80-208-0437-4.

 

HARNA, Josef. Dějiny českých zemí I: Od pravěku do poloviny 18. století. 1. vyd. Praha: Fortuna, 1996, 295 s. ISBN 80-7168-286-1.

 

 

3. ročník a septima

HLAVAČKA, Milan. Dějepis pro gymnázia a střední školy 3. 1. vyd. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 2001, 175 s. ISBN 80-723-5172-9.

 

KUKLÍK, Jan a Jan KUKLÍK. Dějepis pro gymnázia a střední školy 4. 1. vyd. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, c2002, 215 s. ISBN 80-723-5175-3.

HROCH, Miroslav. Dějiny novověku: učebnice pro střední školy. 1. vyd. Praha: Práce, 1994, 164 s. Dějepis pro střední školy (Práce). ISBN 80-208-0043-3.

 

KUKLÍK, Jan a Jan KUKLÍK. Dějiny 20. století: učebnice pro střední školy. 1. vyd. Praha: Práce, 1995, 191 s. ISBN 80-208-0367-X.

 

KVAČEK, Robert. České dějiny: učebnice pro střední školy. 1. vyd. Praha: SPL - Práce ve spolupráci s nakladatelstvím Albra, 2002, 243 s. Učebnice pro střední školy (Práce). ISBN 80-862-8748-3.

 

HARNA, Josef. Dějiny českých zemí II: Od poloviny 18. století do vzniku České republiky. 1. vyd. Praha: Fortuna, 1998, 279 s. ISBN 80-716-8522-4.

4. ročník a oktáva

KUKLÍK, Jan a Jan KUKLÍK. Dějepis pro gymnázia a střední školy 4. 1. vyd. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, c2002, 215 s. ISBN 80-723-5175-3.

KUKLÍK, Jan a Jan KUKLÍK. Dějiny 20. století: učebnice pro střední školy. 1. vyd. Praha: Práce, 1995, 191 s. ISBN 80-208-0367-X.

 

KVAČEK, Robert. České dějiny: učebnice pro střední školy. 1. vyd. Praha: SPL - Práce ve spolupráci s nakladatelstvím Albra, 2002, 243 s. Učebnice pro střední školy (Práce). ISBN 80-862-8748-3.

 

HARNA, Josef. Dějiny českých zemí II: Od poloviny 18. století do vzniku České republiky. 1. vyd. Praha: Fortuna, 1998, 279 s. ISBN 80-716-8522-4.

 

Doporučené atlasy

Atlas světových dějin: 1. díl. Pravěk - středověk. 1. vyd. Praha: Kartografie, 1996, 52 s. ISBN 80-701-1343-X.

Atlas světových dějin: 2. díl. Středověk – novověk. 1. vyd. Praha: Kartografie Praha, 1997, 55 s. Dějepisné atlasy pro střední školy. ISBN 80-701-1344-8.

 

SEMOTANOVÁ, Eva. Atlas českých dějin. Ilustrace Dagmar Ježková, Jiří Petráček. Praha: Kartografie Praha, 1998, 88 s. Dějepisné atlasy pro střední školy. ISBN 80-701-1501-7.

 

SEMOTANOVÁ, Eva. Atlas českých dějin. 1. vyd., nezměněný dotisk. Praha: Kartografie, 2002. ISBN 978-807-0115-015.