Přihlášení

Powered by Drupal

Projekty

Jste zde

Domů

http://www.moderni-dejiny.cz/ - portál pro výuku moderních dějin

http://www.eustory.cz/ - Evropská historická soutěž pro studenty SŠ

http://dejinyasoucasnost.cz/ - časopis Dějiny a současnost - ĎAS

http://www.lidice-memorial.cz/ - Památník v Lidicích

http://www.pamatnik-terezin.cz/ - Památník v Terezíně

http://www.prerovmuzeum.cz/ - Muzeum a zámek v Přerově

http://www.muzeumpv.cz/ - Muzeum a galerie v Prostějově

http://www.usd.cas.cz/ - Ústav pro soudobé dějiny AV ČR

http://www.vhu.cz/ - Vojenský historický ústav Praha

http://www.dvacatestoleti.eu/ - vzdělávací portál Dotkni se 20. století

http://www.pant.cz/ - občanské sdružení PANT

http://www.manuscriptorium.com/cs - digitální knihovna vzácných historických rukopisů

http://www.pametnaroda.cz/ - portál vzpomínek pamětníků

https://www.postbellum.cz/ - vzpomínky pamětníků

http://www.jewishmuseum.cz/ - Židovské muzeum Praha