Přihlášení

Powered by Drupal

Projekty

Jste zde

Domů » Předmětové komise » Předmětová komise - společenské vědy

Dějepis

O tom, jak nelehkou práci měli historikové, když luštili egyptské hieroglyfy či klínové písmo, se žáci primy přesvědčili v hodině dějepisu.

Samostatně nebo ve skupince vymysleli své vlastní písmo, ve kterém svým spolužákům zašifrovali vzkaz.  Poté si tyto "šifry" žáci rozdělili mezi sebou a snažili se písmo rozluštit. Nápady byly velmi pestré, a tak bylo o zábavu postaráno.

A to, že je dějepis zábava, potvrdili sami žáci, když do svých vzkazů nejčastěji "zašifrovali" zprávy o tom, jak je historie baví a zajímá.

Cesta k cholerovému hřbitovu byla posledním „dějepisným“ výšlapem tercie v tomto školním roce. Cholera – infekční onemocnění vyvolané bakterií Vibrio cholerae – potrápila obyvatele Kojetína velkou epidemií v roce 1831. Zemřelo více než 10 % obyvatel, a proto bylo za nové pohřebiště vybráno pole daleko za městem, za bývalou panskou cihelnou. Dnes už je tam k vidění jen malý lesík a oběti připomíná dřevěný kříž s plechovou cedulí.

Ve středu 12. června si naše třída vyjela na výlet do Ostravy, a to konkrétně do jedné z jejích částí – Vítkovic. Tady jsme měli navštívit Dolní Vítkovice, které jsou národní kulturní památkou a zahrnují rozsáhlý průmyslový areál Vítkovických železáren s unikátním souborem industriální architektury.

Velkolepé dobrodružství z doby ledové před 20 000 lety skýtá film „Alfa“, na který se tercie společně vydala do olomouckého kina Premiere Cinemas v Šantovce. A takto si to užili:

 

Ve čtvrtek 16. května si naše třída vyjela na výlet do nákupního centra Galerie Šantovka v Olomouci.

Tematické zaměření 48. ročníku: „Za poznáním, za obchodem i za prací aneb Cesty jako tepny civilizace“. Olympiáda byla určena žákům tercie a kvarty. Celkem se do ní přihlásilo 21 soutěžících. Třináct z nich se stalo úspěšnými řešiteli, protože dosáhli minimálně 60% úspěšných odpovědí, ale i ostatní prošli testovými otázkami s dobrým výsledkem.

Výsledky školního kola:

1. místo               Roman Chylík (tercie)

V úterý 6. listopadu proběhla netradiční hodina dějepisu v primě. Žáci se vrátili do pravěku a vyzkoušeli si, jak se v té době žilo. Hlavní náplní prožitkové hodiny byla výroba pravěkých nástrojů a taky šperků z přírodních materiálů, o což se pokoušela hlavně (ale nejen) děvčata.

Minulý týden proběhlo školní kolo Dějepisné olympiády, které bylo určeno pro všechny třídy vyššího gymnázia. Letošní ročník se nesl v duchu stého výročí naší republiky, proto byly soutěžní otázky nasměrovány na politiku, kulturu, vědu, hospodářství a běžný život lidí v ČSR v letech 1918 – 1938. Nejlépe si vedli studenti sexty, kteří dokázali obsadit všechna vítězná místa:

1. místo               Jakub Okruhlica (sexta)

Předmětová komise dějepisu vyhlašuje téma školního kola Dějepisné olympiády pro třídy vyššího gymnázia (1. – 4. ročník, kvinta – oktáva), a to „Made in Czechoslovakia aneb jak se žilo v Československu“. Olympiáda bude zaměřena na dobu první republiky 1918 – 1938 – na začlenění nového státu do Evropy, politiku, běžný život lidí, na kulturu, ale i průmysl a prosazení nové neznámé značky Made in Czechoslovakia ve světě.

Do okresního kola Dějepisné olympiády v Přerově jsme vyslali čtyři žáky z tercie a kvarty – vítěze prvních příček kola školního. S tématem olympiády „To byla první republika aneb Československo 1918 – 1938“ se ve školním kole vypořádali výborně, ale v kole okresním na ně čekaly dotazy ještě složitější.

22. listopadu proběhlo školní kolo Dějepisné olympiády pro tercie a kvarty. Tematické zaměření letošního 47. ročníku „To byla první republika  aneb Československo 1918 – 1938“ zaujalo dvanáct žáků, osm z nich se stalo úspěšnými řešiteli.

Výsledné pořadí:

1. místo           Filip Hlavinka (kvarta)

2. místo           Anna Hrušáková (tercie)

Stránky