Přihlášení

Powered by Drupal

Projekty

Jste zde

Domů » Předmětové komise

Předmětová komise - český jazyk a literatura

Stejně jako loni, tak i letos žáci naší primy a sekundy vyráběli záložky do knih v rámci mezinárodního partnerského projektu Záložka spojuje školy vyhlášeného Knihovnou Jiřího Mahena v Brně a Slovenskou pedagogickou knižnicou v Bratislavě. Letošní téma znělo Tajuplný svět příběhů.

Děti vyrobily přes 60 záložek, které byly odeslány slovenskému Gymnáziu z Bratislavy, ulica Ladislava Sáru. 

V záplavě zpráv o výborných výsledcích našich žáků by neměla zaniknout informace o tom, že studentka septimy Nikol Pechová se umístila v okresním kole Olympiády v českem jazyce na vynikajícím 2. místě v konkurenci 25 účastníků a bude reprezentovat sebe i školu v kole krajském, které proběhne 11. dubna 2016 v Olomouci. Přejeme úspěch a držíme pěsti.

Pro nezasvěcené vysvětlíme poněkud zvláštní titul. 26. října 2015 se dva autobusy se žáky sekundy, tercie a kvarty přesunuly do Městského divadla v Prostějově, abychom zhlédli další z pořadů cyklu Listování, což je divadelní představení s knihou v ruce, zvláštní druh scénického čtení, který poutavou formou předkládá divákům zcela nový zážitek z četby.

Součástí vzdělávacího programu naší školy je samozřejmě setkávání s kulturou. A protože se v Kojetíně pravidelně ve druhé polovině března koná přehlídka amatérských divadelních souborů, nemohou chybět ani naši žáci. Pravidelně všichni navštěvujeme některé z představení společně, mnozí potom individuálně v době mimoškolní.

 

Je již dobrou tradicí a samozřejmostí, že se studenti naší školy setkávají s osobnostmi naší kultury a mají možnost tzv. od zdroje získat informace o díle, které se stává součástí našeho kulturního bohatství. Setkávají se s živými osobami a ne jen s učebnicovými a historickými ikonami. To, že můžeme nahlédnout na osobnosti i z druhé strany, je neodmyslitelnou součástí školní práce.

 

Každý rok pořádá PK ČJL soutěžní posezení s poezií, letos to nemohlo být jinak, a tak jsme se sešli 31. ledna 2013. Lze konstatovat, že o recitaci a umělecký přednes textu není mezi žáky příliš velký zájem. Proč tomu tak je, bychom mohli jistě analyzovat, ale smyslem těchto řádků to není. Přesto každý rok posezení uskutečňujeme, abychom umožnili postoupit zájemcům do okresních kol soutěže, kde změří své síly s konkurencí a získají potřebné zkušenosti.

Stránky