Přihlášení

Powered by Drupal

Projekty

Jste zde

Domů » Předmětové komise

Předmětová komise - český jazyk a literatura

Do série úspěchů žáků Gymnázia Kojetín můžeme přidat další. Každý rok vyhlašuje MŠMT mimo jiné Olympiádu v českém jazyce, letos jde už o 47. ročník. Jde o soutěž postupovou a letos naši školu v I. kategorii žáků základních škol a víceletých gymnázií dne 26. 1. 2021 reprezentovaly dvě studentky. Za účast a za zájem o český jazyk jim touto cestou děkujeme. Poděkování je o to radostnější, že se žákyně tercie Eliška Gefingová umístila na vynikajícím 2. místě z jednadvaceti účastníků, pouze o jeden bod za místem prvním.

I v letošním roce proběhl už 47. ročník OČJ. Vzhledem k situaci však žáci 26. prosince 2020 úkoly plnili online. Jako každý rok řešili nejdříve úkoly jazykové a následně měli vytvořit slohovou práci v rozsahu 200 až 300 slov. Soutěž probíhá ve dvou kategoriích. V první se zúčastnilo devět žáků a ve druhé deset soutěžících. Výsledky byly následující:

 

Kategorie I.:

Dne 28. ledna 2019 se v Přerově konalo okresní kolo olympiády v českém jazyce, kterého se zúčastnili i 2 zástupci z naší školy, a sice Šimon Novotný a Anna Hrušáková, oba z kvarty. V silné konkurenci 40 žáků celého přerovského okresu se opravdu neztratili.

Stejně jako loni, tak i letos žáci naší primy a sekundy vyráběli záložky do knih v rámci mezinárodního partnerského projektu Záložka spojuje školy vyhlášeného Knihovnou Jiřího Mahena v Brně a Slovenskou pedagogickou knižnicou v Bratislavě. Letošní téma znělo Tajuplný svět příběhů.

Děti vyrobily přes 60 záložek, které byly odeslány slovenskému Gymnáziu z Bratislavy, ulica Ladislava Sáru. 

V záplavě zpráv o výborných výsledcích našich žáků by neměla zaniknout informace o tom, že studentka septimy Nikol Pechová se umístila v okresním kole Olympiády v českem jazyce na vynikajícím 2. místě v konkurenci 25 účastníků a bude reprezentovat sebe i školu v kole krajském, které proběhne 11. dubna 2016 v Olomouci. Přejeme úspěch a držíme pěsti.

Pro nezasvěcené vysvětlíme poněkud zvláštní titul. 26. října 2015 se dva autobusy se žáky sekundy, tercie a kvarty přesunuly do Městského divadla v Prostějově, abychom zhlédli další z pořadů cyklu Listování, což je divadelní představení s knihou v ruce, zvláštní druh scénického čtení, který poutavou formou předkládá divákům zcela nový zážitek z četby.

Součástí vzdělávacího programu naší školy je samozřejmě setkávání s kulturou. A protože se v Kojetíně pravidelně ve druhé polovině března koná přehlídka amatérských divadelních souborů, nemohou chybět ani naši žáci. Pravidelně všichni navštěvujeme některé z představení společně, mnozí potom individuálně v době mimoškolní.

 

Stránky