Přihlášení

Powered by Drupal

Projekty

Jste zde

Domů

Nižší gymnázium

Hodiny Ekologického přírodopisu jsou směřovány k poznání živé i neživé složky přírody.

V primě se studenti učí o ekosystémech lesa, rybníků a luk a pastvin, v sekundě o ekosystémech lidských sídel a následně se dozví vše důležité o bezobratlých živočiších naší přírody. V tercii učivo navazuje přehledem obratlovců, poté se studenti seznamují se stavbou a fungováním lidského těla. V kvartě se  zabýváme geologií, vývojem člověka a genetikou.

V primě jsou hodiny doplněny jednou hodinou týdně laboratorními pracemi, kde se studenti seznámí s prací s mikroskopem a lupou a prakticky si ověří své znalosti z hodin přírodopisu.

Zájemci o hlubší poznání přírodních věd si mohou zvolit Přírodovědný blok, který je bude provázet vždy dvě hodiny týdně celým studiem nižšího gymnázia. V tomto bloku je vždy v primě a v kvartě věnována jedna hodina týdně přírodopisným záležitostem, kde se dozví, často i zábavnou formou, něco navíc o přírodě, případně pokračují v praktických dovednostech v laboratoři.

 

Vyšší gymnázium

Na vyšším gymnáziu prohlubujeme již získané znalosti o přírodě, a to studiem botaniky (kvinta, 1. ročník), zoologie (sexta, 2. ročník), biologie člověka (septima, 3. ročník), genetiky a ekologie (oktáva, 4. ročník).

V kvintě a 1. ročníku studenti v Praktiku z biologie pracují s lupami a mikroskopy a prakticky si ověřují získané znalosti v hodinách biologie.

V septimě a 3. ročníku si zájemci mohou zvolit výběrový seminář z biologie, který pokračuje i v následujícím ročníku a má za úkol připravit studenty nejenom k maturitě z biologie, ale také k přijímacím zkouškám na vysokou školu biologického směru. 

 

V průběhu studia alespoň jednou ročně v rámci exkurze navštívíme některou přírodně atraktivní lokalitu nebo instituci, případně si vyslechneme zajímavou přednášku.