Přihlášení

Powered by Drupal

Projekty

Jste zde

Domů » Předmětové komise » Předmětová komise - přírodní vědy » Biologie

Biologie - soutěže

Školní kolo Geologické olympiády se v tomto školním roce odehrálo stejně jako v jiných letech formou on-line testu, ale tentokrát kvůli nákaze Covid-19 z domova, a to 17. prosince. Žáci si vybírali z odpovědí, při špatné odpovědi se body odečítaly.

V mladší kategorii (nižší gymnázium) se soutěže zúčastnilo 7 žáků, ve starší kategorii (vyšší gymnázium) 9 žáků.

Výsledky školního kola jsou následující:

Mladší kategorie A

  1. místo Jiří Hudec
  2. místo Anežka Míšová a Matouš Krchňák
  3. místo Aleš Krchňák

Starší kategorie B

Do letošního ročníku Geologické olympiády se na naší škole přihlásilo celkem 21 šikovných žáků, z toho ale pouze 4 žáci z nižšího gymnázia. Školní i okresní kolo jsme zvládli ještě v lednu prostřednictvím on-line testů geologických znalostí.

Ve školním kole byli nejúspěšnější tito žáci:

Druhá polovina školního roku je vždy bohatá na přírodovědné soutěže.

Středisko volného času ATLAS a BIOS v Přerově pořádá velké množství soutěží spojených s přírodou. Naši žáci ze sekundy a kvarty se v úterý 5. 3. 2019 zúčastnili jedné z nich a to Naší přírodou. Soutěž probíhala formou ověření znalostí z obasti lesů, vody, polí, luk a pastvin a lidských sídel.

 

Soutěžilo se ve dvou kategoriích - mladší, kde nás reprezentovali Adam Kopečný, Sára Kurowská, Vojtěch Porč a Lenka Kusáková a ve starší kategorii se zúčastnili Nina Pešová, David Duchoň, Adéla Buráňová a Šimon Novotný.

 

O tom, že existuje Ekologická olympiáda, jsme věděli už dávno a vlastně jsme se jí i účastnili před zhruba 12 lety ve Valašských Kloboukách ve Zlínském kraji. Nadlouho jsme toto soutěžní klání opustili a teprve letos se ozvali někteří studenti, že by se olympiády rádi zúčastnili. A netušili, do čeho jdou. Jediné, co jsme věděli, bylo to, že ve trojici musí zvládnout test, poznávačku a praktický úkol.

V prosinci pro nás každoročně začínají přírodopisné soutěže a pokračují postupně téměř až do konce školního roku. První soutěží letošního školního roku bylo semifinále soutěže Naší přírodou, a tak jsme se 12. prosince vydali do přerovské biologické stanice, abychom změřili síly s ostatními gymnázii okresu Přerov. Opět se soutěžilo ve čtyřech společenstvech - les, voda, pole, louky a pastviny a lidská sídla.

Dobrovolné úkoly Zlatého listu jsou opravdu dobrovolné. Do jejich plnění se mohou zapojit jak třídní kolektivy (maximálně 6 žáků), tak mimoškolní kolektivy, např. skauti v rámci svých schůzek. Tento tým plní během školního roku postupně čtyři úkoly, které souvisí s pozorováním přírody a ději, které se v ní odehrávají.

Na podzim přišla na naši školu nabídka zúčastnit se Geologické olympiády. Našlo se osm zájemců, kteří si chtěli poměřit své síly ve znalostech nerostů, hornin a zkamenělin, a tak jsme se, i když s obtížemi, zaregistrovali do elektronického portálu Masarykovy univerzity.

Poslední únorový den se v přerovském BIOSu odehrálo finále 31. ročníku soutěže Naší přírodou. Do finále postoupili jen ti soutěžící, kteří v jednotlivých předkolech zvítězili. Z naší školy se to podařilo v mladší kategorii Nině Pešové a Davidu Duchoňovi ze sekundy, ve starší kategorii Tereze Kulhánkové z kvarty. Všichni tři si vedli výborně. Nina odpovídala na otázky ve společenstvu pole, louky, pastviny a s přehledem opět zvítězila. David se potýkal s otázkami ze společenstva lidská sídla a vybojoval 3. místo. Terka obhajovala 1.

Těsně před vánočními prázdninami se stihla utkat skupinka osmi soutěžících z nižšího gymnázia v oblíbené soutěži Naší přírodou na Biologické stanici v Přerově.

Stránky