Přihlášení

Powered by Drupal

Projekty

Nepřehlédněte

Úřední den o prázdninách - každá středa od 9:00 do 11:00  a od 13:00 do 15:00 (kromě 12. 8.)


Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 - 2.kolo:


Závěrečné hodnocení výsledků vzdělávání žáků GKJ  ZDE

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studenti 3. ročníku Gymnázia Kojetín už od září 2011 chodí pravidelně darovat krev. Navštěvují transfuzní oddělení  nemocnice v Přerově, kde jsou vítáni sborem usmívajících se sestřiček.

V rámci multikulturní výchovy se od prosince do konce ledna naši studenti mohli seznámit s nejrůznějšími zajímavostmi o národech, se kterými se u nás můžeme nejčastěji potkat, tedy od Ukrajinců a Romů až po Číňany, Mongoly či Vietnamce. Zdrojem informací byly zapůjčené informační panely od agentury Arpok, které obsahovaly fotografie doprovázené vysvětlujícími popisky. Tento ucelený soubor se stal výbornou doplňkovou učební pomůckou, kterou v rámci výuky jazyků studenti využili k praktickým poznatkům o těchto kulturách.

26. ledna mezi nás opět přišel milý Američan z Kojetína, Jay Davis. Po svém návratu z USA, kde pobýval u rodičů dva měsíce i se svou ženou a dcerou, nám přinesl spoustu novinek o životě v Americe, hlavně o předvánočních přípravách na tento krásný svátek.  Překvapilo nás, že si zdobí stromeček už druhý týden v prosinci a mohou si ho déle užít, neboť se stromečku zbavují nejpozději 6.1., jinak jim nese smůlu. Evropany dále překvapilo, že každý člen Jayovy rodiny si i v zimě dává led do nápojů. Na rozdíl od Angličanů připravují slané biscuits, které plní klobáskami.

Také letos měli studenti možnost poměřit síly v anglickém jazyce. Studenti byli jako obvykle rozděleni do tří skupin dle věku a ročníků. Prvním úkolem byl poslech anglického mluveného projevu a následně si studenti vyzkoušeli své konverzační schopnosti. Ti nejmladší popisovali obrázky a různé situace, pokročilejší studenti již mluvili na dané téma a řešili ve dvojicích různé losované úkoly vytvářením rozhovorů. V porotě byli vždy dva učitelé, kteří měli nelehký úkol porovnat úroveň studentů v jazykových dovednostech a najít vítěze, kteří postoupí do okresního kola.

Vánoce, „čas radosti, veselosti“, jak se praví v jedné písni, byly letos opravdu v poněkud jiné atmosféře. Třídenní státní smutek za Václava Havla se odrazil i na našem bilancování na závěr kalendářního roku. Při rozhodování, zda nějakým zásadním způsobem usměrnit tuto tradiční akci, jsme dospěli k názoru, že nejlepším způsobem, jak připomenout osobnost bývalého prezidenta, bude vše uskutečnit a přizpůsobit situaci. A vlastně celý program byl určitým smyslem vhodným způsobem, jak vzdát hold a rozloučit se.

Chtěli bychom se ve chvílích bilancování ohlédnout. Děláme to pravidelně na vánoční akademii při hodnocení soutěží, olympiád a práce od začátku roku, a tak můžeme říci pár slov také o zpívání.

Dvojice našich prodejců se vydaly do ulic Kojetína, Němčic na Hané, Tovačova, Chropyně a Kroměříže. Dokázaly téměř nemožné a vybraly pro o.s. Život dětem 12.527,- Kč. Nejvíc „srdíček“ a „magnetek“ se prodalo v Kojetíně, který jako vždy nezklamal. Děkujeme všem, kteří neváhali a žlutý přívěsek si zakoupili. Možná právě váš finanční příspěvek pomůže zlepšit kvalitu života těžce handicapovaných dětí, s nimiž pobývají jejich maminky celé dny doma. Děkujeme i všem prodejcům z řad studentů 1. ročníku, 2. ročníku, 3. ročníku, kvarty, kvinty, sexty a septimy.

V úterý 28. listopadu se studenti a vyučující zapojili do charitativní akce , která přispívá na léčbu leukémie dětí. Zakoupili si květiny v celkové hodnotě 7.750,- Kč . Nejvíce přispěli žáci kvinty – 750,- Kč a žáci oktávy 700,- Kč. Všem moc děkujeme, přejeme krásné Vánoce a hřejivý pocit z dobrého skutku. (dj)

Ve dnech 20. října a 4. listopadu jsme uskutečnily besedy ve třídách tercie a 1. ročníku na téma „HIV/AIDS“. Všechny spolužáky bychom tímto chtěly pochválit a poděkovat jim za výbornou spolupráci a příjemnou atmosféru. Vše probíhalo čistě na dobrovolnosti, nebylo povinností zúčastnit se všech aktivit, avšak většina studentů s ochotou spolupracovala.Besedy jsme doplnily i o pár „převzatých“ nápadů od starších peerů. Na konci programu studenti prošli závěrečným testem, který téměř většina z nich vyplnila na plný počet bodů.

Dne 19.října 2011 se zvoněním na první vyučovací hodinu začalo ve čtyřech učebnách klání příznivců přírodních věd v tradiční soutěži Přírodovědný klokan, která zahrnuje otázky a úlohy z následujícího spektra předmětů: biologie, fyziky, chemie, matematiky a ze zeměpisu.Soutěž  je celorepubliková.  Pořadatelem je   Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UP v Olomouci.  Cílem soutěže je vzbudit zájem žáků o technické a přírodovědné obory.Na Gymnáziu v Kojetíně se  soutěžilo  ve dvou kategoriích.

Stránky