Přihlášení

Powered by Drupal

Projekty

Nepřehlédněte

Postup při odevzdávání zápisového lístku: ZMĚNA pro tento školní rok!!!

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději ve lhůtě do 5 pracovních dnů ode dne nejzazšího termínu pro zveřejnění seznamu s výsledky uchazečů (tj. počítáno 5 pracovních dnů od 8. kalendářního dne po dni konání jednotné zkoušky).

Doručování Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu!

 

Úložní doba na České poště je 7 kalendářních dnů.


Nepřehlédněte - PŘZK a MZK 7.5.2020 -  TERMÍNY.

 

Závěrečné hodnocení výsledků vzdělávání žáků GKJ  ZDE

OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ GYMNÁZIA KOJETÍN  V OBDOBÍ  DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU  ZDE

Formulář  -  čestné  prohlášení ZDE

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Občanské sdružení Život dětem tímto srdečně a s úctou děkuje studentkám a studentům Gymnázia v Kojetíně, Svatopluka Čecha 683 za účast v zářijovém Srdíčkovém dni 2012 a finanční částku 7 823 Kč.

21. červen 2013 (pátek)
Uctění památky zakladatele a prvního ředitele Gymnázia v Kojetíně pana RNDr. Jaroslava Kopřivy. Setkání účastníků pietního aktu se uskuteční ve 13:00 před vstupem na místní hřbitov.  
Den otevřených dveří Gymnázia Kojetín pro absolventy školy, pro současné i bývalé vyučující a zaměstnance školy, pro hosty a pro širokou veřejnost od 15 do 17 hodin.
Přátelské společenské setkání pro absolventy školy, pro současné i bývalé vyučující a zaměstnance školy a pro hosty. Slavnostní zahájení v 17:00 v Sokolovně v Kojetíně. Hudba a občerstvení zajištěno, společenský oděv není podmínkou.

Gymnázium Kojetín umožňuje každoročně svým žákům účast na Scio testech finanční a čtenářské gramotnosti.

David Hás dosáhl nejlepší výsledek v Olomouckém kraji v testování čtenářských dovedností osmých a devátých tříd základních škol a víceletých gymnázií.

Dominika Coufalová dosáhla nejlepší výsledek v Olomouckém kraji v testování finanční gramotnosti osmých a devátých tříd základních škol a víceletých gymnázií.

Gratulujeme.

řekli si studenti kojetínského gymnázia už několikrát – a v krásných jarních měsících se vydali na britské ostrovy za poznáním.

Prvním lákavým zastavením je samozřejmě hlavní město Londýn se svými půvabnými památkami- sídlo královny Buckingham palace, Tower bridge, nejnovější rozhledna London Eye, krásná náměstí Trafalgar a Piccadilly Circus.

V měsících dubnu a květnu letošního roku se konala esejistická soutěž s názvem V Olomouckém kraji jsem doma. A vždycky budu! Tuto soutěž pořádala společně s Olomouckým krajem a dalšími partnery Moravská vysoká škola Olomouc. Záštitu nad soutěží převzal hejtman Olomouckého kraje Ing. Martin Tesařík, garantem soutěže bylo sdružení OK4Inovace, mediálními partnery soutěže se staly Deníky Olomouckého kraje a Rádio Haná. Podpora této soutěže byla tedy značná.Esejistická soutěž byla určena pro dvou až tříčlenné týmy studentů 1. až 4.

V dubnu a květnu proběhla řada přírodopisných soutěží a studenti našeho gymnázia se v nich umístili na předních místech.V biologické olympiádě v kategorii C a D postoupili z okresního do krajského kola vždy dva naši studenti, v kategorii C to byli Ondřej Klauda a Ondřej Matějček z tercie, v kategorii D Tereza Štěpánková a Eliška Straková ze sekundy.

Dne 28. Března se na naší škole konala akce s názvem „studenti učí studenty“, která proběhla v rámci Dne učitelů.I když se nekonala poprvé, přeci jen byla tentokrát něčím výjimečná. Studenti připravili překvapení v podobě společenského oblečení a dárečků nejen pro třídní učitele. Odměnou pro studenty bylo volnější vyučování a úsměv na rtech učitelů. Někteří studenti dokonce využili, jak už název napovídá, výměny s vyučujícím a tím se mohli nejen podívat do zákulisí pedagogické práce, ale také rozvíjeli schopnost komunikovat před publikem.

Nejen pro toho, kdo neměl čas přijít mezi nás, je určen následující text. Setkali jsme se letos úplně v jiném termínu – v sobotu odpoledne 31. března 2012. Byl to pokus, jak přilákat více diváků v době, kdy nejsou tlačeni časem v týdnu pracovním. To se podařilo pouze částečně a není v našich silách přitáhnout publikum násilím. I když cca 150 přihlížejících v dnešní době nezájmu o živě předváděné umění není zas tak špatný výsledek. Čas odpočinku trávený v pohodlí domova má jistě své opodstatnění. My jsme udělali, co bylo možné, a tak o tom trochu víc.

Dne 28. března se žáci několika tříd naší školy zúčastnili v Městské knihovně Kojetín besedy se známou českou spisovatelkou Petrou Braunovou.

Stránky