Přihlášení

Powered by Drupal

Projekty

Nepřehlédněte

Postup při odevzdávání zápisového lístku: ZMĚNA pro tento školní rok!!!

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději ve lhůtě do 5 pracovních dnů ode dne nejzazšího termínu pro zveřejnění seznamu s výsledky uchazečů (tj. počítáno 5 pracovních dnů od 8. kalendářního dne po dni konání jednotné zkoušky).

Doručování Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu!

 

Úložní doba na České poště je 7 kalendářních dnů.


Nepřehlédněte - PŘZK a MZK 7.5.2020 -  TERMÍNY.

 

Závěrečné hodnocení výsledků vzdělávání žáků GKJ  ZDE

OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ GYMNÁZIA KOJETÍN  V OBDOBÍ  DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU  ZDE

Formulář  -  čestné  prohlášení ZDE

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     V pátek 16.listopadu se na našem gymnáziu, v rámci oslav Dne studenstva, uskutečnil jadžentový turnaj. Zúčastnilo se celkem 7 družstev z vyššího gymnázia, které byly rozlosovány do dvou skupin. Turnaj byl zahájen utkáním Erteplí (V7 + 3.roč.), jedním z favoritů turnaje, a Kopáčů.   Brzká ranní hodina ovlivnila Erteple natolik, že si druhý set nechali utéct a zápas skončil remízou.

31. října jsme se rozespalí, ale plni očekávání "nalodili" do autobusu a v 5:30 jsme konečně vyrazili na cestu. Naši skupinu čítající více než čtyřicet žáků doprovázela postarší paní, ochotná zodpovědět veškeré naše dotazy. Cesta rychle plynula a po pár hodinách jsme už přejížděli polské hranice. 

Zajímavá výstava je k vidění v Kojetíně v Regionálním vzdělávacím a informačním centru. Jejím autorem je František Riedl a pro veřejnost ji nainstalovali Josef a Pavel Bibrovi. Výstava je věnována životu a politické činnosti našeho druhého československého prezidenta Edvarda Beneše. Prohlédnout jsme si mohli velké množství originálních dobových pramenů, fotografií, literatury, novinových výtisků atd.

Seznamovací kurz se konal druhý týden v září v areálu Dopravák nedaleko Buchlovic.

Zasadili jsme cibulky žlutých krokusů. Zaujal nás totiž projekt „Krokus“. Ten organizuje irská organizace Holocaust Education Trust Ireland (HETI) ve spolupráci s Židovským muzeem v Praze. V současné době je do něj zapojeno asi 40 000 studentů z Irska a Evropy.  Na konci ledna, kdy nám kalendář připomene Den památek obětí holocaustu, nám snad naše krokusy vykvetou.

 

„Přírodovědný Klokan“

soutěž pro nadšence se zájmem  o matematiku, fyziku, chemii a biologii.

Dne 17. října 2012 proběhla na Gymnáziu v Kojetíně tradiční soutěž Přírodovědný Klokan pořádaná Přírodovědeckou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UP v Olomouci a Jednotou českých matematiků a fyziků pobočky Olomouc.

Cílem soutěže bylo vzbudit zájem žáků o technické a přírodovědné obory.

Olomoucké Sdružení D k nám do školy přijelo se dvěma programy – „Outsider“ a „Kelly a Anna“.

Prima a sekunda si nanečisto prožila a procítila příběh Sona, kterého spolužáci šikanovali. Zjistili, jak je nesnadné se vymanit z rozbujelé šikany. Zkusili si, jak by mohli pomoci oběti a jak si zlepšit vztahy ve třídním kolektivu.

 

Je to bomba!

Gymnázium Kojetín se v letošním roce opět umístilo v pomyslném žebříčku středních škol Olomouckého kraje na předních místech ve vybraných dílčích zkouškách státních maturit Tento žebříček uveřejnily Lidové noviny dne 27.10.2012.

10. ročník - 2012/2013
Soutěžní téma:
Holocaust a jeho reflexe; současné rasové problémy a problematika soužití různých etnik v ČR.

Více informací v PDF.

Předmětová komise dějepisu vyhlašuje školní kolo Dějepisné olympiády pro třídy vyššího gymnázia (1. ročník – 4. ročník, kvinta – oktáva).

Téma ročníku 2012-13:
„Město – jméno – zvíře – věc“ v našich i světových dějinách.

Dějinné období: není vymezeno.
Studijní literatura: není vymezena.

Bližší informace: viz plakát v učebně dějepisu v přízemí školy nebo u vyučujících dějepisu.

Stránky