Přihlášení

Powered by Drupal

Projekty

Nepřehlédněte

Gymnázium Kojetín se zapojilo do mezinárodního projektu Get up and Goals! Tento projekt propojíme se Světovou školou a téma, které budeme zpracovávat, je Keňa. Sbírejte a noste hliníkové plechovky, výtěžkem podpoříme děti v sirotčinci, MŠ A ZŠ Kamasengre v Keni. 


Dne 25. června 2019 se koná BURZA UČEBNIC studentů vyššího osmiletého a čtyřletého gymnázia. Tělocvična GKJ od 9:40 do 10:45.


 POZOR! ZMĚNA ČASU ODJEZDU! = Změna času a místa srazu na Cyklistický kurz pro VSP!

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Název našeho programu si půjčilo Sdružení D Olomouc, které interaktivní výuku realizovalo, od britského spisovatele a profesora tvůrčího psaní na univerzitě v Manchesteru Martina Amise. Jeho kniha se jmenuje „Šíp času“ a vypravuje pozpátku příběh nacistického zločince – lékaře T. Friendlyho. Dvouhodinovou lekci, určenou studentům středních škol, charakterizuje samotný podnázev: „Pomáháme či škodíme, tvoříme či ničíme…? A co je to vlastně zvěrstvo?“

V říjnu se debatování na naší škole rozběhlo naplno. Dne 4.10. se  pořádal ukázkový Debatní den  pro první ročník. Žáci si mohli vyzkoušet vše, co taková debata obnáší. Od úvodního seznámení přes přípravu až k samotné debatě před rozhodčími. Po  celý den jim pomáhali zkušení debatéři pod vedením PhDr. Dohnalové. Všichni si debatování užili a my rádi vítáme nové debatéry.

V polovině měsíce jsme strávili víkend na debatním turnaji V Hradci Králové a závěr měsíce patřil účasti na workshopu v Athénách.

Text T. Skaličková, foto P. Dynžík

O tom, že naši žáci a studenti mají srdce na pravém místě, se přesvědčujeme každý rok hned několikrát při různých charitativních sbírkách jako je například Srdíčkový den nebo nákup vánočních hvězd pro olomouckou onkologii.

 

 

 

My, studenti 3. ročníku a septimy z biologicko-chemického semináře, jsme si dne 10. 10. udělali trošku netradiční hodinu. Místo sezení v lavicích jsme využili příznivého říjnového počasí a vydali jsme se lovit a poznávat bezobratlé živočichy.

Projekt „GET UP and GOALS!“ je evropský projekt globálního rozvojového vzdělávání, který bude během tří let realizován ve 12 evropských zemích (Nizozemsko, Rakousko, Irsko, Bulharsko, Portugalsko, Polsko, Španělsko, Velká Británie, Maďarsko, Rumunsko). Z České republiky se do projektu zapojilo 10 škol, z toho 3 gymnázia – Kojetín, Příbor a olomoucký Hejčín.

 

Gymnázium  Kojetín bude ve školním roce 2019/2020 otevírat jednu třídu osmiletého studijního oboru (7941K81) a jednu třídu čtyřletého studijního oboru (7941K41) standardního učebního plánu nebo s výběrovou možností rozšířené výuky tělesné výchovy.

Přijímací řízení pro oba studijní obory - osmiletý i čtyřletý - je realizováno formou přijímací zkoušky, a to jednotnými testy z českého jazyka
a literatury a z matematiky (CERMAT).

Stránky