Přihlášení

Powered by Drupal

Projekty

Nepřehlédněte

Gymnázium Kojetín se zapojilo do mezinárodního projektu Get up and Goals! Tento projekt propojíme se Světovou školou a téma, které budeme zpracovávat, je Keňa. Sbírejte a noste hliníkové plechovky, výtěžkem podpoříme děti v sirotčinci, MŠ A ZŠ Kamasengre v Keni. 


Dny otevřených dveří:

  • Sobota 1. 12. 2018 v době od 9:00 do 12:00
  • Sobota 26. 1. 2019 v době od 9:00 do 12:00

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V průběhu října až února žáci primy a sekundy vypracovávali úlohy školního kola Matematické olympiády.

 

Výsledky školního kola kategorie Z6 (V1):

 

 Letošní rok je neodmyslitelně spjat s oslavami vzniku naší republiky. Jsme rádi, že kojetínské Vzdělávací a informační centrum nabídlo veřejnosti možnost nahlédnout do naší historie prostřednictvím dobových dokumentů, které zapůjčili zapálení historikové a patrioti - pánové František Riegl a Milan Zaoral.

 

Žáci V7 a 3. ročníku budou volit z „Nabídky seminářů pro 4. ročník a oktávu 2018 - 2019“:

Žáci V6 a 2. ročníku budou volit z „Nabídky seminářů pro 3.ročník a septimu 2018-2019“:

  • jeden dvouhodinový seminář, 
  • jedny dvouhodinové konverzace z cizího jazyka

Anotace konverzací z cizího jazyka:

V pátek 16. 3. 2018 proběhne na naší škole další ročník celosvětové soutěže Matematický Klokan. Zájemci se mohou hlásit u svých učitelů matematiky do pátku 9. 3. 2018.

Jak už titul článku naznačil výrokem Simony Stašové z filmu Román pro ženy, i letos se v Přerově soutěžilo o nejlepšího řečníka s plynulou angličtinou. Naši studenti se zúčastnili všech tří kategorií.

Předmětová komise dějepisu vyhlašuje téma školního kola Dějepisné olympiády pro třídy vyššího gymnázia (1. – 4. ročník, kvinta – oktáva), a to „Made in Czechoslovakia aneb jak se žilo v Československu“. Olympiáda bude zaměřena na dobu první republiky 1918 – 1938 – na začlenění nového státu do Evropy, politiku, běžný život lidí, na kulturu, ale i průmysl a prosazení nové neznámé značky Made in Czechoslovakia ve světě.

 

Školní kolo se skládalo z poslechového subtestu a ústní části. Účastníci hovořili na dané téma a poté popisovali obrázky a fotografie. Výsledky VG jsou tyto:

1. místo – Tereza Hermanová (oktáva)

2. místo – Zuzana Žatecká (2. ročník) a Petra Zdráhalová (3. ročník).

Všechny postupují do krajského kola, které proběhne v březnu v Mohelnici.

Stránky