Přihlášení

Powered by Drupal

Projekty

Nepřehlédněte

Gymnázium Kojetín se zapojilo do mezinárodního projektu Get up and Goals! Tento projekt propojíme se Světovou školou a téma, které budeme zpracovávat, je Keňa. Sbírejte a noste hliníkové plechovky, výtěžkem podpoříme děti v sirotčinci, MŠ A ZŠ Kamasengre v Keni. 


Od úterý 9. do čtvrtka 11. dubna proběhne ve škole sběr starého papíru. Papír nemusí být roztříděný, ale musí být pevně svázaný. Sběr bude probíhat každý den od 7:30 do 8:10 a odpoledne od 13:30 do 15:30. Ve čtvrtek 11. dubna z důvodu třídních schůzek pak až do 18 hodin, rodiče tedy mohou papír přivézt s sebou. 


Třídní schůzky rodičů s vyučujícími Gymnázia Kojetín se budou konat ve čtvrtek 11. dubna 2019 od 16:00. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V roce 2018 obdrželo gymnázium od města Kojetína finanční dotaci na reprezentaci školy a města v rámci účasti žáků na sportovních a vědomostních soutěžích. Z dotace je hrazeno cestovné, startovné a drobné odměny. 

 

Maturitní ročníky, oktáva a čtvrťák, z Gymnázia Kojetín, podstoupily svůj poslední společný školní výlet. Cílovou destinací bylo hlavní město Praha.

 

Jednu z nejnovějších oblastí fyziky, která má obrovský potenciál v praktickém využití (její produkty už se využívají a třeba o tom ani nevíte) nám na Gymnázium v říjnu přijede odpřednášet doc. Roman Kubínek z Katedry experimentální fyziky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Přednáška vč. diskuse je určena primárně pro žáky vyššího gymnázia pro rozšíření obzorů ve fyzice. Zájemci se napíší na seznam, který visí na dveřích pod schody.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky spolu s Jednotou českých matematiků a fyziků pořádají ve školním roce 2018/2019 již 60. ročník soutěže fyzikální olympiáda (FO).

 Ve dnech 5.-7. září 2018 se noví žáci primy Gymnázia Kojetín jeli seznámit na Adaptační kurz na Tesáku v Hostýnských vrších . Ubytovaní jsme byli na chatě Čerňava, která nám svým umístěním v těsné blízkosti lesa byla pěkným útočištěm a výchozím bodem pro hry a jiné aktivity.

  

Minulý školní rok se na našem gymnáziu v rámci projektu Světová škola uskutečnil sběr starého papíru. Výtěžek, který činil 4920,- byl prostřednictvím dobročinné organizace ADRA Havířov zaslán dětem z okolí města Mukačeva, aby si mohly koupit školní obědy, které jim jejich rodiny nemohou finančně poskytnout.

Organizace ADRA nabídla studentům možnost zprostředkovat dobrovolnickou činnost na táboře pro děti z chudobných rodin právě v Mukačevu. Táboru se zúčastnily tři studentky našeho gymnázia Eliška Klevetová, Natálie Kovaříková (septima) a Ludmila Mychajlivová (sexta).

V týdnu od 17. 9. do 21. 9. proběhnou po celé České republice podzimní Srdíčkové dny, veřejná sbírka na pomoc rodinám s vážně nemocnými dětmi. Dobrovolníci budou lidem na ulicích tentokrát nabízet mimo jiné přívěsky – různobarevné delfínky. Delfínci jsou hezcí, ale taky užiteční, protože slouží jako reflexní prvek k ochraně ve tmě.

V uplynulém školním roce jsme v rámci hodin ekologického přírodopisu a biologie podnikli spoustu exkurzí.

S primou jsme zamířili k Tovačovským rybníkům a společně jsme s pracovníky Ornitologické stanice Přerov kroužkovali odchycené ptáky a dalekohledy sledovali spoustu ptáků na vodní hladině i mimo ni.

Informace o maturitní zkoušce v roce 2019 ke stažení ve formátu PDF:

Stránky