Přihlášení

Powered by Drupal

Projekty

Nepřehlédněte

Gymnázium Kojetín se zapojilo do mezinárodního projektu Get up and Goals! Tento projekt propojíme se Světovou školou a téma, které budeme zpracovávat, je Keňa. Sbírejte a noste hliníkové plechovky, výtěžkem podpoříme děti v sirotčinci, MŠ A ZŠ Kamasengre v Keni. 


Dne 25. června 2019 se koná BURZA UČEBNIC studentů vyššího osmiletého a čtyřletého gymnázia. Tělocvična GKJ od 9:40 do 10:45.


 POZOR! ZMĚNA ČASU ODJEZDU! = Změna času a místa srazu na Cyklistický kurz pro VSP!

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dne 19.října 2011 se zvoněním na první vyučovací hodinu začalo ve čtyřech učebnách klání příznivců přírodních věd v tradiční soutěži Přírodovědný klokan, která zahrnuje otázky a úlohy z následujícího spektra předmětů: biologie, fyziky, chemie, matematiky a ze zeměpisu.Soutěž  je celorepubliková.  Pořadatelem je   Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UP v Olomouci.  Cílem soutěže je vzbudit zájem žáků o technické a přírodovědné obory.Na Gymnáziu v Kojetíně se  soutěžilo  ve dvou kategoriích.

Snad všichni tuhle hru znají – často jsme ji hráli tajně i v hodinách. Nejspíš nás vůbec nenapadlo, že při této zábavě rozvíjíme své logické a kombinační schnopnosti. Před třemi lety byl uspořádán první ročník soutěže, ve které čeští středoškoláci vytáhli beztrestně na lavice čtverečkované papíry a zahráli si své oblíbené piškvorky o hodnotné ceny. V pátek 14. 10. 2011 se sešli zájemci z naší školy, aby si vybojovali účast v oblastním kole. Z dvacet soutěžících byly vybrány tři týmy, králem piškvorkářů se stal Michal Okál. Gratulujeme a budeme držet palce v oblastním kole. (dj)

Náš první charitativní den roku 2011 (druhý nás čeká v prosinci) máme úspěšně za sebou. V pondělí 19. září se vydala dvacítka z vás do ulic města, aby oslovovala kolemjdoucí a nabízela magnetky se sluníčkem – symbolem sdružení Život dětem. To se usmívalo opravdu pouze z magnetek se zvířátky. Počasí nic moc, pršelo, ale i přesto se vám podařilo v ulicích vybrat úctyhodných 10.490,- Kč!

 

 

Dne 7. září 2010 proběhlo na loděnici v Kojetíně Mistrovství dračích lodí kojetínských škol, pořádané Městskou policí Kojetín a kojetínským oddílem kanoistiky, kterého se zúčastnili všechny 2. stupně základních škol a třídy nižšího gymnázia.

Foto v galerii

Počátkem září obdržely střední školy tzv. Školní zprávu o výsledcích společné části maturitní zkoušky za jarní zkušební období 2011. Zpráva obsahovala informace o výsledcích žáků kojetínského gymnázia v porovnání se školami stejného typu v rámci Olomouckého kraje i celé republiky.

Hodnocení projektu „Zavádění nových metod vycházejících z právní praxe ve výuce společenskovědních předmětů, chemie a biologie na středních školách Olomouckého kraje“ ze strany partnera – Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci:

1. Jakým způsobem doplnilo obsah vzdělávacího programu na středních školách
    začlenění tématu o trestné činnosti a občanskoprávních soudních sporech.

Hodnocení projektu „Zavádění nových metod vycházejících z právní praxe ve výuce společenskovědních předmětů, chemie a biologie na středních školách Olomouckého kraje“ ze strany partnera – Soudcovská unie ČR:
 

Projekt zpracovává dosti obsáhlou a náročnou vzdělávací oblast, proto se na jeho zdárné realizaci musí podílet několik subjektů.

Odborní řešitelé ze strany příjemce podpory, Gymnázia Kojetín, zpracovali jednotlivé soudní případy do podoby výukových modulů. Na Gymnáziu v Kojetíně rovněž proběhne pilotní výuka pod vedením odborných pedagogických pracovníků.

Pro ověření výukového programu na co nejpočetnější skupině žáků bude pilotní výuka realizována také na Gymnáziu Jakuba Škody v Přerově, jež je partnerem projektu.

Stránky