Přihlášení

Powered by Drupal

Projekty

Nepřehlédněte

Gymnázium Kojetín se zapojilo do mezinárodního projektu Get up and Goals! Tento projekt propojíme se Světovou školou a téma, které budeme zpracovávat, je Keňa. Sbírejte a noste hliníkové plechovky, výtěžkem podpoříme děti v sirotčinci, MŠ A ZŠ Kamasengre v Keni. 


Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020:

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chtěli bychom se ve chvílích bilancování ohlédnout. Děláme to pravidelně na vánoční akademii při hodnocení soutěží, olympiád a práce od začátku roku, a tak můžeme říci pár slov také o zpívání.

Dvojice našich prodejců se vydaly do ulic Kojetína, Němčic na Hané, Tovačova, Chropyně a Kroměříže. Dokázaly téměř nemožné a vybraly pro o.s. Život dětem 12.527,- Kč. Nejvíc „srdíček“ a „magnetek“ se prodalo v Kojetíně, který jako vždy nezklamal. Děkujeme všem, kteří neváhali a žlutý přívěsek si zakoupili. Možná právě váš finanční příspěvek pomůže zlepšit kvalitu života těžce handicapovaných dětí, s nimiž pobývají jejich maminky celé dny doma. Děkujeme i všem prodejcům z řad studentů 1. ročníku, 2. ročníku, 3. ročníku, kvarty, kvinty, sexty a septimy.

V úterý 28. listopadu se studenti a vyučující zapojili do charitativní akce , která přispívá na léčbu leukémie dětí. Zakoupili si květiny v celkové hodnotě 7.750,- Kč . Nejvíce přispěli žáci kvinty – 750,- Kč a žáci oktávy 700,- Kč. Všem moc děkujeme, přejeme krásné Vánoce a hřejivý pocit z dobrého skutku. (dj)

Ve dnech 20. října a 4. listopadu jsme uskutečnily besedy ve třídách tercie a 1. ročníku na téma „HIV/AIDS“. Všechny spolužáky bychom tímto chtěly pochválit a poděkovat jim za výbornou spolupráci a příjemnou atmosféru. Vše probíhalo čistě na dobrovolnosti, nebylo povinností zúčastnit se všech aktivit, avšak většina studentů s ochotou spolupracovala.Besedy jsme doplnily i o pár „převzatých“ nápadů od starších peerů. Na konci programu studenti prošli závěrečným testem, který téměř většina z nich vyplnila na plný počet bodů.

Dne 19.října 2011 se zvoněním na první vyučovací hodinu začalo ve čtyřech učebnách klání příznivců přírodních věd v tradiční soutěži Přírodovědný klokan, která zahrnuje otázky a úlohy z následujícího spektra předmětů: biologie, fyziky, chemie, matematiky a ze zeměpisu.Soutěž  je celorepubliková.  Pořadatelem je   Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UP v Olomouci.  Cílem soutěže je vzbudit zájem žáků o technické a přírodovědné obory.Na Gymnáziu v Kojetíně se  soutěžilo  ve dvou kategoriích.

Snad všichni tuhle hru znají – často jsme ji hráli tajně i v hodinách. Nejspíš nás vůbec nenapadlo, že při této zábavě rozvíjíme své logické a kombinační schnopnosti. Před třemi lety byl uspořádán první ročník soutěže, ve které čeští středoškoláci vytáhli beztrestně na lavice čtverečkované papíry a zahráli si své oblíbené piškvorky o hodnotné ceny. V pátek 14. 10. 2011 se sešli zájemci z naší školy, aby si vybojovali účast v oblastním kole. Z dvacet soutěžících byly vybrány tři týmy, králem piškvorkářů se stal Michal Okál. Gratulujeme a budeme držet palce v oblastním kole. (dj)

Náš první charitativní den roku 2011 (druhý nás čeká v prosinci) máme úspěšně za sebou. V pondělí 19. září se vydala dvacítka z vás do ulic města, aby oslovovala kolemjdoucí a nabízela magnetky se sluníčkem – symbolem sdružení Život dětem. To se usmívalo opravdu pouze z magnetek se zvířátky. Počasí nic moc, pršelo, ale i přesto se vám podařilo v ulicích vybrat úctyhodných 10.490,- Kč!

 

 

Dne 7. září 2010 proběhlo na loděnici v Kojetíně Mistrovství dračích lodí kojetínských škol, pořádané Městskou policí Kojetín a kojetínským oddílem kanoistiky, kterého se zúčastnili všechny 2. stupně základních škol a třídy nižšího gymnázia.

Foto v galerii

Počátkem září obdržely střední školy tzv. Školní zprávu o výsledcích společné části maturitní zkoušky za jarní zkušební období 2011. Zpráva obsahovala informace o výsledcích žáků kojetínského gymnázia v porovnání se školami stejného typu v rámci Olomouckého kraje i celé republiky.

Hodnocení projektu „Zavádění nových metod vycházejících z právní praxe ve výuce společenskovědních předmětů, chemie a biologie na středních školách Olomouckého kraje“ ze strany partnera – Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci:

1. Jakým způsobem doplnilo obsah vzdělávacího programu na středních školách
    začlenění tématu o trestné činnosti a občanskoprávních soudních sporech.

Stránky