Přihlášení

Powered by Drupal

Projekty

Nepřehlédněte

Gymnázium Kojetín se zapojilo do mezinárodního projektu Get up and Goals! Tento projekt propojíme se Světovou školou a téma, které budeme zpracovávat, je Keňa. Sbírejte a noste hliníkové plechovky, výtěžkem podpoříme děti v sirotčinci, MŠ A ZŠ Kamasengre v Keni. 


Od úterý 9. do čtvrtka 11. dubna proběhne ve škole sběr starého papíru. Papír nemusí být roztříděný, ale musí být pevně svázaný. Sběr bude probíhat každý den od 7:30 do 8:10 a odpoledne od 13:30 do 15:30. Ve čtvrtek 11. dubna z důvodu třídních schůzek pak až do 18 hodin, rodiče tedy mohou papír přivézt s sebou. 


Třídní schůzky rodičů s vyučujícími Gymnázia Kojetín se budou konat ve čtvrtek 11. dubna 2019 od 16:00. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studijní poznávací zájezd do Francie
Paříž – zámky na Loiře a Versailles ve dnech 1. – 6. 6. 2013
Informace a závazná přihláška

Jako každý rok zamáčkli studenti oktávy slzu, zamávali gymnáziu a s těžkým srdcem se na několik dní rozloučili se všemi krásami Kojetína - a že jich není málo – a vrhli se vstříc všem nebezpečenstvím Prahy – a těch je ještě víc.

 

Občanské sdružení Život dětem tímto srdečně a s úctou děkuje studentkám a studentům Gymnázia v Kojetíně, Svatopluka Čecha 683 za účast v zářijovém Srdíčkovém dni 2012 a finanční částku 7 823 Kč.

21. červen 2013 (pátek)
Uctění památky zakladatele a prvního ředitele Gymnázia v Kojetíně pana RNDr. Jaroslava Kopřivy. Setkání účastníků pietního aktu se uskuteční ve 13:00 před vstupem na místní hřbitov.  
Den otevřených dveří Gymnázia Kojetín pro absolventy školy, pro současné i bývalé vyučující a zaměstnance školy, pro hosty a pro širokou veřejnost od 15 do 17 hodin.
Přátelské společenské setkání pro absolventy školy, pro současné i bývalé vyučující a zaměstnance školy a pro hosty. Slavnostní zahájení v 17:00 v Sokolovně v Kojetíně. Hudba a občerstvení zajištěno, společenský oděv není podmínkou.

Gymnázium Kojetín umožňuje každoročně svým žákům účast na Scio testech finanční a čtenářské gramotnosti.

David Hás dosáhl nejlepší výsledek v Olomouckém kraji v testování čtenářských dovedností osmých a devátých tříd základních škol a víceletých gymnázií.

Dominika Coufalová dosáhla nejlepší výsledek v Olomouckém kraji v testování finanční gramotnosti osmých a devátých tříd základních škol a víceletých gymnázií.

Gratulujeme.

řekli si studenti kojetínského gymnázia už několikrát – a v krásných jarních měsících se vydali na britské ostrovy za poznáním.

Prvním lákavým zastavením je samozřejmě hlavní město Londýn se svými půvabnými památkami- sídlo královny Buckingham palace, Tower bridge, nejnovější rozhledna London Eye, krásná náměstí Trafalgar a Piccadilly Circus.

V měsících dubnu a květnu letošního roku se konala esejistická soutěž s názvem V Olomouckém kraji jsem doma. A vždycky budu! Tuto soutěž pořádala společně s Olomouckým krajem a dalšími partnery Moravská vysoká škola Olomouc. Záštitu nad soutěží převzal hejtman Olomouckého kraje Ing. Martin Tesařík, garantem soutěže bylo sdružení OK4Inovace, mediálními partnery soutěže se staly Deníky Olomouckého kraje a Rádio Haná. Podpora této soutěže byla tedy značná.Esejistická soutěž byla určena pro dvou až tříčlenné týmy studentů 1. až 4.

V dubnu a květnu proběhla řada přírodopisných soutěží a studenti našeho gymnázia se v nich umístili na předních místech.V biologické olympiádě v kategorii C a D postoupili z okresního do krajského kola vždy dva naši studenti, v kategorii C to byli Ondřej Klauda a Ondřej Matějček z tercie, v kategorii D Tereza Štěpánková a Eliška Straková ze sekundy.

Dne 28. Března se na naší škole konala akce s názvem „studenti učí studenty“, která proběhla v rámci Dne učitelů.I když se nekonala poprvé, přeci jen byla tentokrát něčím výjimečná. Studenti připravili překvapení v podobě společenského oblečení a dárečků nejen pro třídní učitele. Odměnou pro studenty bylo volnější vyučování a úsměv na rtech učitelů. Někteří studenti dokonce využili, jak už název napovídá, výměny s vyučujícím a tím se mohli nejen podívat do zákulisí pedagogické práce, ale také rozvíjeli schopnost komunikovat před publikem.

Stránky