Přihlášení

Powered by Drupal

Projekty

Nepřehlédněte

Gymnázium Kojetín se zapojilo do mezinárodního projektu Get up and Goals! Tento projekt propojíme se Světovou školou a téma, které budeme zpracovávat, je Keňa. Sbírejte a noste hliníkové plechovky, výtěžkem podpoříme děti v sirotčinci, MŠ A ZŠ Kamasengre v Keni. 


 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nová dvojice peerů – Míša Zavřelová a Jakub Okruhlica – už mají za sebou své první lekce se studenty kvinty a 1. ročníku. Lekce se týkaly tématiky AIDS/HIV, ochrany zdraví a zodpovědného chování jejich spolužáků, vše doplněno o příběhy lidí, kteří své chování podcenili.

Květen a červen byly ve škole ve znamení „prevence“. Té není nikdy dost, proto jsme rádi uvítali lekce Mgr. Adriana Jiříka, které vedl ve všech třídách NG. Témata se dotýkala bezpečného chování na ulicích (prima), silničního provozu a jízdy na kole a bruslích (sekunda), trestní odpovědnosti dětí a mládeže (tercie) a protikuřáckého zákona, návykových látek a jiných závislostí (kvarta). Krátká videa BESIPu vhodně doplňovala výklad a ilustrovala možná nebezpečí, která by nás mohla ohrozit.

Vzhledem k tomu, že odjezd je v neděli, pokud by během víkendu došlo k nějakým komplikacím nebo by bylo potřeba něco upřesnit a dořešit, volejte dále uvedené číslo na vedoucí zájezdu, které bude k dispozici i během pobytu v Anglii.

 

Telefon:  +420 606 631 070

 

Dále nezapomeňte přinést k autobusu PLATNÉ cestovní doklady, kartičku zdravotního pojištění a vyplněný formulář prohlášení o zdravotním stavu.

 

Držte se pokynů ohledně zavazadel, až do příjezdu do Brightonu budete mít pouze příruční zavazadlo.

 

 

 

     Jednoho dne se naši žáci nižšího gymnázia (NG) doslechli od kamarádů, že se koná nějaký turnaj ve volejbalu žáků ZŠ a NG. Ač volejbalistů v tomto věku moc nemáme, měli o turnaj takový zájem, že sehnali další sportovní nadšence z řad fotbalistů a rozhodli se, že do toho „půjdou“. V praxi to znamenalo, že asi 3 žáci z 8 si na jediném tréninku vyzkoušeli, o čem volejbal je, a všichni se vydali na okresní kolo, které se konalo dne 11. 4. 2018 ve sportovní hale v Přerově.

Minulý týden proběhlo školní kolo Dějepisné olympiády, které bylo určeno pro všechny třídy vyššího gymnázia. Letošní ročník se nesl v duchu stého výročí naší republiky, proto byly soutěžní otázky nasměrovány na politiku, kulturu, vědu, hospodářství a běžný život lidí v ČSR v letech 1918 – 1938. Nejlépe si vedli studenti sexty, kteří dokázali obsadit všechna vítězná místa:

1. místo               Jakub Okruhlica (sexta)

Konference v Olomouci

Ve dnech 18. – 20. dubna 2018 se na naší škole sbíral papír pro chudé děti v mukačevských základních školách. Akce byla součástí projektu Světová škola věnovanému Ukrajině. Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem, kteří papír do školy přinesli. Nejvíce se zapojila třída prima, která donesla 207 balíků papíru, dále pak sekunda (129 balíků) a sexta (60 balíků). Děkujeme i obyvatelům Kojetína, kteří zareagovali na výzvu o sběru v Kojetínském zpravodaji a nosili papír jen proto, že se jim myšlenka zaplacení školních obědů chudým dětem líbila.

23. a 24. dubna 2018 proběhlo v Praze v Ruském středisku vědy a kultury celostátní kolo Konverzační soutěže v ruském jazyce, kterého se zúčastnili zástupci všech 14 krajů České republiky. Olomoucký kraj zastupovaly studentky našeho gymnázia -  v kategorii SŠ I Zuzana Žatecká a ve vyšší  kategorii SŠ II Tereza Hermanová. A obě opravdu zabodovaly! Zuzka obsadila 5.

Hodnocení profilové části maturitní zkoušky pro školní rok 2017-2018 - v PDF.

Stránky