Přihlášení

Powered by Drupal

Projekty

Nepřehlédněte

Gymnázium Kojetín se zapojilo do mezinárodního projektu Get up and Goals! Tento projekt propojíme se Světovou školou a téma, které budeme zpracovávat, je Keňa. Sbírejte a noste hliníkové plechovky, výtěžkem podpoříme děti v sirotčinci, MŠ A ZŠ Kamasengre v Keni. 


Od úterý 9. do čtvrtka 11. dubna proběhne ve škole sběr starého papíru. Papír nemusí být roztříděný, ale musí být pevně svázaný. Sběr bude probíhat každý den od 7:30 do 8:10 a odpoledne od 13:30 do 15:30. Ve čtvrtek 11. dubna z důvodu třídních schůzek pak až do 18 hodin, rodiče tedy mohou papír přivézt s sebou. 


Třídní schůzky rodičů s vyučujícími Gymnázia Kojetín se budou konat ve čtvrtek 11. dubna 2019 od 16:00. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gymnázium  Kojetín bude ve školním roce 2019/2020 otevírat jednu třídu osmiletého studijního oboru (7941K81) a jednu třídu čtyřletého studijního oboru (7941K41) standardního učebního plánu nebo s výběrovou možností rozšířené výuky tělesné výchovy.

Přijímací řízení pro oba studijní obory - osmiletý i čtyřletý - je realizováno formou přijímací zkoušky, a to jednotnými testy z českého jazyka
a literatury a z matematiky (CERMAT).

Gymnázium v Kojetíně je všeobecně vzdělávací školou, která svým žákům dlouhodobě poskytuje kvalitní vzdělání a úspěšně je připravuje ke studiu na vysoké škole.   

Žákům gymnázia dále nabízíme:

 

Podporu právního vědomí

Ve dnech 10.9. až 14.9. proběhl adaptační kurz prvního ročníku. Tato akce se konala v Buchlovicích a součástí byla i výprava na zámek a hrad Buchlov. Po příjezdu na ubytovnu nás čekal program s psychologem, při kterém jsme se měli seznámit a stmelit náš třídní kolektiv. Také nás tento dvoudenní program měl naučit spolupracovat (v týmu), vycházet spolu a respektovat se.

O tom, že existuje Ekologická olympiáda, jsme věděli už dávno a vlastně jsme se jí i účastnili před zhruba 12 lety ve Valašských Kloboukách ve Zlínském kraji. Nadlouho jsme toto soutěžní klání opustili a teprve letos se ozvali někteří studenti, že by se olympiády rádi zúčastnili. A netušili, do čeho jdou. Jediné, co jsme věděli, bylo to, že ve trojici musí zvládnout test, poznávačku a praktický úkol.

Hoši z Žákovského parlamentu si u příležitosti výročí podepsání Mnichovské dohody ze dne 29.9.1938 připravili pro všechny žáky naší školy krátkou scénku. Dohoda o odstoupení pohraničních území ČSR obývaných německou menšinou Německu byla podepsána představiteli Německa (A. Hitler), Itálie (B. Mussolini), Velké Británie (N. Chamberlain) a Francie (E. Daladier).  Pro zástupce československé vlády byla dohoda ultimátem a pod nátlakem ji přijali.

Školní kolo Překladatelské soutěže proběhne 2. listopadu 2018. Překládat se budou dva texty. Soutěžící budou mít 120 minut na to, aby za pomoci jakýchkoliv pomůcek (papírové, elektronické slovníky, vyhledávání na internetu) vytvořili co nejlepší výsledný překlad. Univerzitní kolo proběhne 17. - 19. prosince 2018 v Olomouci.  Více na: http.//www.preklad-soutez.upol.cz/.

Podzimní srdíčkové dny se vydařily. Celkem GKJ přispělo na konto „Života dětem“ částkou převyšující 12.000,- Kč. Děkujeme všem, kteří přispěli, a také děvčatům, která předměty nabízela. Byly to: Michaela Zavřelová, Bára Ďurkáčová, Ivana Hlavinková, Vendula Soušková, Nikol Burgetová, Andrea Miková, Adéla Čížkovská, Denisa Páleníková, Jana Novotná, Martina Kyseláková, Veronika Šlachtová, Jana Omámiková, Aneta Kotásková, Lucie Krybusová, Kateřina Halenková a Adriana Krčmářová.

I letos se na brněnském výstavišti pořádá veletrh vysokých škol Gaudeamus. Je to skvělá příležitost zjistit, že neexistuje pouze UPOL, MUNI, UK nebo UTB, ale spousta dalších univerzit s obrovskou nabídkou bakalářských a magisterských oborů.

Gymnázium, Kojetín, Svatopluka Čecha 683 hledá asistenta pedagoga.
nástup: 1. 10. 2018
úvazek: 0,89
požadavky: pedagogické vzdělání, popř. SŠ vzdělání ukončené maturitou a kvalifikační kurz pro asistenty pedagoga.

Preventivní plán školy 2018/2019 zde v pdf.

Stránky