Přihlášení

Powered by Drupal

Projekty

Nepřehlédněte

Gymnázium Kojetín se zapojilo do mezinárodního projektu Get up and Goals! Tento projekt propojíme se Světovou školou a téma, které budeme zpracovávat, je Keňa. Sbírejte a noste hliníkové plechovky, výtěžkem podpoříme děti v sirotčinci, MŠ A ZŠ Kamasengre v Keni. 


Dny otevřených dveří:

  • Sobota 1. 12. 2018 v době od 9:00 do 12:00
  • Sobota 26. 1. 2019 v době od 9:00 do 12:00

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konference v Olomouci

Ve dnech 18. – 20. dubna 2018 se na naší škole sbíral papír pro chudé děti v mukačevských základních školách. Akce byla součástí projektu Světová škola věnovanému Ukrajině. Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem, kteří papír do školy přinesli. Nejvíce se zapojila třída prima, která donesla 207 balíků papíru, dále pak sekunda (129 balíků) a sexta (60 balíků). Děkujeme i obyvatelům Kojetína, kteří zareagovali na výzvu o sběru v Kojetínském zpravodaji a nosili papír jen proto, že se jim myšlenka zaplacení školních obědů chudým dětem líbila.

23. a 24. dubna 2018 proběhlo v Praze v Ruském středisku vědy a kultury celostátní kolo Konverzační soutěže v ruském jazyce, kterého se zúčastnili zástupci všech 14 krajů České republiky. Olomoucký kraj zastupovaly studentky našeho gymnázia -  v kategorii SŠ I Zuzana Žatecká a ve vyšší  kategorii SŠ II Tereza Hermanová. A obě opravdu zabodovaly! Zuzka obsadila 5.

Hodnocení profilové části maturitní zkoušky pro školní rok 2017-2018 - v PDF.

Projekt "Podpora Gymnázia Kojetín formou šablon I":

Ve středu 18.4.2018 se žáci Gymnázia Kojetín zúčastnili Juniorského maratonu, který se konal v Olomouci ve Smetanových Sadech. Jednalo se oštafetový závod, který byl určen pro desetičlenný tým. Celková délka trati činila 42 km. Tým tvořili: z maturitního ročníku Tomáš Nesvadba, z 2. ročníku Tereza Zakravačová a Radim Chládek, z prvního ročníku Natálie Zgodová a Jakub Dočkal a z kvinty Jan Dočkal, Štěpán Horák, Tomáš Ptáček, Adriana Krčmářová a Klára Vybíralová. První člen družstva, což byl Honza Dočkal, vybíhal ve 12 hodin.

Ano, i tak by se dal uvést program naší letošní veřejné akademie dne 22. března 2018. Ve školním roce 2017/2018 si připomínáme čtvrtstoletí od vzniku Gymnázia Kojetín. Dá se říct, že akce splnila očekávání. Hodinu a čtvrt trvající program byl pestrý a většina diváků odcházela spokojená. V krátkém ohlédnutí si tedy tradičně, kdo se na akci podílel.

V rámci Olomouckého kraje se naši studenti umístili takto:

 

Na začátku dubna proběhlo na našem gymnáziu školní kolo matematické soutěže Pythagoriáda. Zde jsou výsledky:

 

V1:

1. místo          Veronika Kocmanová

2. - 3. místo    Lenka Kusáková

2. - 3. místo    Adam Navrátil

 

V2:

1. - 2. místo    Lea Hönigová

1. - 2. místo    Roman Chylík

3. místo          Tereza Švarcová

 

Vítězům blahopřejeme a přejeme hodně štěstí v okresním kole, které se uskuteční dne 29. 5. 2018. Ostatním soutěžícím děkujeme za účast.

 

 

Letošní akce Světové školy jde do finále. Ve středu 28. 3. jsme slavnostně zahájili výstavu o Ukrajině za účasti pedagogického sboru, studentů zapojených do projektu, pana starosty, zástupců rady města a dalších hostů. Zahájení výstavy přihlížela paní Majerová z olomouckého ARPOKu, která má projekt Světové školy v tomto regionu na starosti. Nyní výstavu postupně navštěvují třídy naší školy, doufáme i v návštěvu široké veřejnosti.

         Studenti Gymnázia Kojetín se zapojili i v letošním školním roce do celorepublikové zeměpisné soutěže Eurorebus. Z více než 100 aktivních hráčů Gymnázia Kojetín se do krajského semifinále v Olomouci kvalifikovalo 21 nejlepších.

Stránky