Přihlášení

Powered by Drupal

Projekty

Nepřehlédněte

Gymnázium Kojetín se zapojilo do mezinárodního projektu Get up and Goals! Tento projekt propojíme se Světovou školou a téma, které budeme zpracovávat, je Keňa. Sbírejte a noste hliníkové plechovky, výtěžkem podpoříme děti v sirotčinci, MŠ A ZŠ Kamasengre v Keni. 


 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

My, studenti 3. ročníku a septimy z biologicko-chemického semináře, jsme si dne 10. 10. udělali trošku netradiční hodinu. Místo sezení v lavicích jsme využili příznivého říjnového počasí a vydali jsme se lovit a poznávat bezobratlé živočichy.

Projekt „GET UP and GOALS!“ je evropský projekt globálního rozvojového vzdělávání, který bude během tří let realizován ve 12 evropských zemích (Nizozemsko, Rakousko, Irsko, Bulharsko, Portugalsko, Polsko, Španělsko, Velká Británie, Maďarsko, Rumunsko). Z České republiky se do projektu zapojilo 10 škol, z toho 3 gymnázia – Kojetín, Příbor a olomoucký Hejčín.

 

Gymnázium  Kojetín bude ve školním roce 2019/2020 otevírat jednu třídu osmiletého studijního oboru (7941K81) a jednu třídu čtyřletého studijního oboru (7941K41) standardního učebního plánu nebo s výběrovou možností rozšířené výuky tělesné výchovy.

Přijímací řízení pro oba studijní obory - osmiletý i čtyřletý - je realizováno formou přijímací zkoušky, a to jednotnými testy z českého jazyka
a literatury a z matematiky (CERMAT).

Gymnázium v Kojetíně je všeobecně vzdělávací školou, která svým žákům dlouhodobě poskytuje kvalitní vzdělání a úspěšně je připravuje ke studiu na vysoké škole.   

Žákům gymnázia dále nabízíme:

 

Podporu právního vědomí

Ve dnech 10.9. až 14.9. proběhl adaptační kurz prvního ročníku. Tato akce se konala v Buchlovicích a součástí byla i výprava na zámek a hrad Buchlov. Po příjezdu na ubytovnu nás čekal program s psychologem, při kterém jsme se měli seznámit a stmelit náš třídní kolektiv. Také nás tento dvoudenní program měl naučit spolupracovat (v týmu), vycházet spolu a respektovat se.

O tom, že existuje Ekologická olympiáda, jsme věděli už dávno a vlastně jsme se jí i účastnili před zhruba 12 lety ve Valašských Kloboukách ve Zlínském kraji. Nadlouho jsme toto soutěžní klání opustili a teprve letos se ozvali někteří studenti, že by se olympiády rádi zúčastnili. A netušili, do čeho jdou. Jediné, co jsme věděli, bylo to, že ve trojici musí zvládnout test, poznávačku a praktický úkol.

Stránky