Přihlášení

Powered by Drupal

Projekty

Jste zde

Domů
Konference v Olomouci

Ve dnech 18. – 20. dubna 2018 se na naší škole sbíral papír pro chudé děti v mukačevských základních školách. Akce byla součástí projektu Světová škola věnovanému Ukrajině. Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem, kteří papír do školy přinesli. Nejvíce se zapojila třída prima, která donesla 207 balíků papíru, dále pak sekunda (129 balíků) a sexta (60 balíků). Děkujeme i obyvatelům Kojetína, kteří zareagovali na výzvu o sběru v Kojetínském zpravodaji a nosili papír jen proto, že se jim myšlenka zaplacení školních obědů chudým dětem líbila.

V dotazníku jste mohli hádat, kolik se podaří papíru shromáždit. Nejblíže ve svém odhadu byl Pepa Kusák ze sexty, který tipoval 4 700 kg. Ve skutečnosti se vybralo 4 170 kg, na obědy školákům tedy pošleme prostřednictvím ADRY Havířov 4 920 Kč.

Jak už jsme Vás dříve informovali, byli jsme osloveni vzdělávací organizací ARPOK, abychom náš projekt představili na učitelské konferenci Učíme o globálních souvislostech, která se konala 17. dubna 2018 v Olomouci. Za studentský tým se vydaly projekt společně se mnou prezentovat Ludmila Mychajlivová a Denisa Páleníková z kvinty.

Náš workshop se jmenoval Ukrajina a my a v anotaci stálo: Proč si studenti a pedagogové vybrali právě téma Ukrajina? Jaké akce vymysleli a zrealizovali? Co se jim povedlo a co je motivovalo? Jak vnímali Ukrajinu před projektem a nyní? Co o ní věděli z médií? Měl projekt vliv i na ostatní studenty v jejich škole? Jak nyní vidí své spolužáky z Ukrajiny? Během workshopu získáte odpovědi nejen na tyto otázky, ale zároveň může být inspirací pro realizaci podobných aktivit na vašich školách. Studenti spolu se svými pedagogy vám představí tento nevšední projekt a také vám poví o tom, co to obnáší získat titul Světová škola. Uvidíte, co bylo završením jejich snažení.

Našeho workshopu se účastnilo 13 pedagogů. Nejdříve jsme se věnovaly tomu, co obnáší získat titul Světová škola, připomenuly jsme náš loňský projekt o Kambodži a pak už jsme se věnovali Ukrajině, naší pomoci dětem, stereotypům a předsudkům a válce na východě. Hodina a půl byla za námi. Učitelé byli velmi milí, bylo vidět, že je téma zajímá a my měly dobrý pocit, že jsme tu nebyly nadarmo. Seminář se podle dotazníků moc líbil. A Ludmile s Denisou patří veliký dík za to, jak bravurně zvládly před učiteli celý projekt prezentovat.

Obrázek dole: 
Školní jídelna v mukačevské základní škole (foto ADRA Havířov)
Školní kuchyně v mukačevské základní škole (foto ADRA Havířov)
Sběr papíru