Přihlášení

Powered by Drupal

Projekty

Jste zde

Domů

Letošní akce Světové školy jde do finále. Ve středu 28. 3. jsme slavnostně zahájili výstavu o Ukrajině za účasti pedagogického sboru, studentů zapojených do projektu, pana starosty, zástupců rady města a dalších hostů. Zahájení výstavy přihlížela paní Majerová z olomouckého ARPOKu, která má projekt Světové školy v tomto regionu na starosti. Nyní výstavu postupně navštěvují třídy naší školy, doufáme i v návštěvu široké veřejnosti.

Ke konci března k vám do třídy přišli zástupci týmu Světové školy a donesli vám k vyplnění dotazník týkající se znalostí o Ukrajině. Která třída si v odpovědích vedla nejlépe? Byla to sexta, což není takové překvapení, protože se téměř všichni nějakou měrou podíleli na realizaci akce. Jejich odpovědi byly ze 87 % správné. Na druhém místě se umístila septima se 3. ročníkem, správně měli 78 % odpovědí. Nejlepší z nižšího gymnázia byla kvarta (63 % správných odpovědí). Doufáme, že výstava všem přinese spoustu nových geografických a historických informací, nové pohledy na krásnou, ale chudší zemi a její problémy na východě.

A protože jsme se rozhodli nejenom zvýšit povědomí o Ukrajině, ale i pomoci chudým dětem, pořádáme ve dnech 18. – 20. dubna sběr papíru, jehož výtěžek bude poslán prostřednictvím neziskové organizace ADRA Havířov dětem do ukrajinského Mukačeva, konkrétně na některou ze základních škol, kde mají děti, kterým rodiče nemohou z finančních důvodů hradit obědy ve školní jídelně. Věříme, že se podaří papírem naplnit celý kontejner a výtěžek bude co nejvyšší.

Že taková akce na jiných školách není samozřejmostí svědčí i fakt, že jsme byli vybráni, abychom náš projekt představili na celorepublikové konferenci pro učitele, která se věnuje globálnímu rozvojovému vzdělávání. Za tým Světové školy se konference zúčastní Ludmila Mychajlivová a Denisa Páleníková z kvinty, společně budeme prezentovat, co se nám povedlo, tak nám držte 17. dubna palce.

A pokud by se někdo chtěl podívat na západ Ukrajiny jako dobrovolník na dětském táboře a je mu více než 18 (případně 17) let, podívejte se na stránky ADRA Havířov, která tábor v Mukačevu pořádá už řadu let (https://www.adra.cz/dobrovolnictvi/havirov/tabor-v-mukacevu-2018). Pozor, je potřeba poslat přihlášku do 30. dubna!

Obrázek dole: