Přihlášení

Powered by Drupal

Projekty

Jste zde

Domů

 

 Letošní rok je neodmyslitelně spjat s oslavami vzniku naší republiky. Jsme rádi, že kojetínské Vzdělávací a informační centrum nabídlo veřejnosti možnost nahlédnout do naší historie prostřednictvím dobových dokumentů, které zapůjčili zapálení historikové a patrioti - pánové František Riegl a Milan Zaoral.

 

 Fascinovalo nás nejen obrovské množství materiálů, jež se podařilo shromáždit, ale – a to především – zasvěcené průvodní slovo pana Riegla, který nám ochotně vyšel vstříc a přizpůsobil svůj osobní program v minulých dnech potřebám našeho rozvrhu. Děkujeme.