Přihlášení

Powered by Drupal

Projekty

Jste zde

Domů

Jak už titul článku naznačil výrokem Simony Stašové z filmu Román pro ženy, i letos se v Přerově soutěžilo o nejlepšího řečníka s plynulou angličtinou. Naši studenti se zúčastnili všech tří kategorií.

V nejmladší (6.-7. třídy gymnázií) nás reprezentoval Jirka Kotouč z primy a ze všech gymnázií v okrese se mu podařilo získat 1.místo. Velmi úspěšný byl i Tom Nguyen z kvarty ( kategorie 8.-9. tříd gymnázií), který vybojoval 2.místo a v nejstarší kategorii ( střední školy v okrese) byla velmi úspěšná Eva Musilová ze septimy, která získala také 2.místo s pouhým bodovým odstupem za místem prvním a zajistila si tak postup do kola krajského. 

K výborným výsledkům, které už jsou v anglickém jazyce pro naši školu skoro tradiční, jim velmi gratulujeme a děkujeme za pozitivní přístup a zdravou rivalitu, se kterou na soutěže jezdí a dělají tak dobré jméno našemu gymnáziu.