Přihlášení

Powered by Drupal

Projekty

Jste zde

Domů

Předmětová komise dějepisu vyhlašuje téma školního kola Dějepisné olympiády pro třídy vyššího gymnázia (1. – 4. ročník, kvinta – oktáva), a to „Made in Czechoslovakia aneb jak se žilo v Československu“. Olympiáda bude zaměřena na dobu první republiky 1918 – 1938 – na začlenění nového státu do Evropy, politiku, běžný život lidí, na kulturu, ale i průmysl a prosazení nové neznámé značky Made in Czechoslovakia ve světě.

Školní kolo proběhne v dubnu formou písemného testu. Doporučená studijní literatura:

KUKLÍK, Jan. Dějepis pro gymnázia a střední školy. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 2002. ISBN 80-723-5175-3.

AUGUSTA, Pavel a František HONZÁK. Československo 1918-1938. Praha: Albatros, 1992. Klub mladých čtenářů (Albatros). ISBN 80-000-0311-2.

Další informace si vyžádejte u vyučujících dějepisu.