Přihlášení

Powered by Drupal

Projekty

Jste zde

Domů

Školská rada Gymnázia Kojetín, Svatopluka Čecha  683, Kojetín

Zápis  ze  zasedání školské  rady ze  dne 9.10.2017

 

Přítomni:

RNDr. Jitka Hálková (předsedkyně ŠR)                   pan Radek Ptáček

Ing. Jiří Šírek                                                                Mgr. Marcela Dejdarová

Ing. Ilona Kapounová                                                 Mgr. Radana Nosková

 

Program:

1)Zahájení                          Jednání  školské   rady bylo  svoláno  na  žádost  ředitelky  Gymnázia  předsedkyní ŠR.

 

2)Dokumenty školy        - výroční  zpráva školy za uplynulé období

                                            - předběžný návrh rozpočtu na rok 2018                              

                                              

3) Informace                - aktuální informace týkající se provozu školy

- příprava voleb do ŠR, které proběhnou 9.11.2017 ( volba nových zástupců)

- výsledky voleb budou zvěřejněny na webu školy

                                              

4) Usnesení                   ŠR po projednání schválila  výroční zprávu  za uplynulé období.                

 

5) Závěr                          Jednání  školské  rady  ukončila předsedkyně ŠR  s návrhem na svolání dalšího         setkání  na jaře 2018.

 

Zápisy z jednání  vede Mgr. Nosková .               _____________________________      

10.10.2017 v Kojetíně                                           RNDr. Jitka Hálková, předsedkyně ŠR