Přihlášení

Powered by Drupal

Projekty

Jste zde

Domů

 

Naše škola se do projektu Jeden svět na školách – Příběhy bezpráví zapojuje od samotného počátku této akce. Pro letošní maturanty jsme vybrali dokument Meze přibližující osudy soukromě hospodařícího rolníka Jana Sedláčka, který vzpomíná nejen na násilnou kolektivizaci, ale i na problémy spojené s šířením náboženské literatury a textu Charty 77.

 

Svoji reflexi na zmiňované období sdílel se studenty školy dlouholetý kojetínský kronikář, historik a pedagog PhDr. František Řezáč. Střípky jeho vzpomínek se neomezily pouze na téma kolektivizace, ale dotýkaly se všech oblastí tehdejšího života; citované dobové články pak dokreslovaly obraz doby. Děkujeme.

 

Součástí projekce je i výstava Z místa, kde žijeme.

 

Obrázek dole: