Přihlášení

Powered by Drupal

Projekty

Jste zde

Domů

Gymnázium  Kojetín bude ve školním roce 2021/2022 otevírat jednu třídu osmiletého studijního oboru 79-41-K/81 a jednu třídu čtyřletého studijního oboru 79-41-K/41. (Možnost volby standardního učebního plánu nebo plánu s rozšířené výuky tělesné výchovy.)

Přijímací řízení pro oba studijní obory - osmiletý i čtyřletý - je realizováno formou přijímací zkoušky jednotnými testy z českého jazyka a literatury a z matematiky (CERMAT).

Kritéria budou zveřejněna ve škole a na webových stránkách školy www.gkj.cz nejpozději do 31. 1. 2021.

V případě příznivé epidemiologické situace škola uspořádá pro uchazeče z pátých i devátých tříd, přípravné kurzy z českého jazyka a  z matematiky. Podmínkou je včasné podání přihlášky ke studiu na GKJ. 

Uchazeči se SVPU jsou na základě odborného posudku u přijímacího testu zohledněni.