Přihlášení

Powered by Drupal

Projekty

Jste zde

Domů

 

Gymnázium  Kojetín bude ve školním roce 2020/2021 otevírat jednu třídu osmiletého studijního oboru (7941K81) a jednu třídu čtyřletého studijního oboru (7941K41) standardního učebního plánu nebo s výběrovou možností rozšířené výuky tělesné výchovy.

Přijímací řízení pro oba studijní obory - osmiletý i čtyřletý - je realizováno formou přijímací zkoušky, a to jednotnými testy z českého jazyka
a literatury a z matematiky (CERMAT).

Podrobná kritéria přijímacího řízení pro oba vzdělávací programy budou vytvořena v souladu s platnou legislativou a zahrnou výsledky testů, studijní výsledky uchazeče ze základní školy a úspěchy uchazeče v soutěžích. Kritéria budou zveřejněna ve škole a na webových stránkách školy www.gkj.cz  nejpozději do 31. 1. 2020.

Uchazeči se SVPU jsou na základě odborného posudku u přijímacího testu zohledněni.

Bližší informace o přijímacím řízení a o studiu na gymnáziu získáte při dnech otevřených dveří GKJ nebo na našich webových stránkách www.gkj.cz.