Přihlášení

Powered by Drupal

Projekty

Jste zde

Domů

Minulý týden proběhly ve škole tradiční besedy se strážníky Městské policie Kojetín. Týkaly se všech tříd nižšího gymnázia - od primy po kvartu. Prima se zaměřila na bezpečné chování, sekundy se týkala znalost dopravních značek a bezpečná jízda na kole, tercie a kvarty trestní odpovědnost mládeže a řešení různých situací. Výchova k bezpečnosti je součástí školního vzdělávacího programu GKJ.

 

V pondělí přišel do naší třídy sympatický strážník z MP. Vedl nám besedu o bezpečnosti, o jízdě na kole a taky o tom, jak správně chodit po chodnících. Povídal o tom, že nemáme vstupovat do výtahu s cizími lidmi. A řekli jsme si taky, jaká má být správná výbava kola a jaké správné oblečení zvolit pro jízdu na kole. Beseda byla velmi poučná.

                                                                                                                            Žáci primy

 

 

Obrázek dole: