Přihlášení

Powered by Drupal

Projekty

Jste zde

Domů

Jak jinak si procvičit fyziku, než si ji osahat? Tuhle možnost měli žáci tercie a studenti prvního ročníku v Technickém muzeu v Brně. Na programu byla komentovaná prohlídka parních a vodních motorů, kde se žáci dozvěděli o typech vodních kol, různých druzích turbín a parních strojů používaných ve výrobě. Dále si žáci mohli vyzkoušet fyziku na „vlastní kůži“ v Technické herně, kde si otestovali, jestli mají kladky opravdu opodstatnění, jak působí odstředivá síla na rotující tělesa, jaké obrazce z písku vzniknou z kmitání Blackburnova kyvadla a mnoho dalších zajímavých experimentů.

Ve volném programu si žáci prošli zbytek muzea, kde se nacházely expozice o kultuře nevidomých, ulička řemesel, historická vozidla a motorky, kovolitectví a hlavně expozice o historii výpočetní techniky, jejíž součástí byla i logická hra, při které měli žáci za úkol hledat odpovědi v informacích o jednotlivých exponátech. Nejvíce je však zaujaly staré počítačové hry, které si i nadšeně vyzkoušeli.  

Obrázek dole: