Přihlášení

Powered by Drupal

Projekty

Jste zde

Domů

Na podzim přišla na naši školu nabídka zúčastnit se Geologické olympiády. Našlo se osm zájemců, kteří si chtěli poměřit své síly ve znalostech nerostů, hornin a zkamenělin, a tak jsme se, i když s obtížemi, zaregistrovali do elektronického portálu Masarykovy univerzity.

Školní kolo organizátoři naplánovali na 1. února, testování proběhlo elektronicky a už tehdy si soutěžící museli zvykat na nekompromisní odpočet bodů za špatné odpovědi. A tak se stalo, že někteří skončili se záporným počtem bodů. Přesto všichni postoupili do okresního kola. To proběhlo až 21. března, opět elektronicky, takže nám to ušetřilo nejen čas, ale i finanční prostředky za jízdné :-). Po půlhodině testování bylo jasné, že mezi sebou máme znalce geologie, ale také ty, kterým se nepodařilo překročit při závěrečném sčítání správných odpovědí magické číslo nula. Bohužel stačila i malá odchylka od správné odpovědi a počítač ji vyhodnotil za chybnou. O to víc nás překvapilo, že všichni postoupili do krajského kola.

Krajské kolo už nebylo elektronické, čekalo nás ve Vlastivědném muzeu v Olomouci. Dne 3. dubna nás tam přivítal tým geologů muzea a univerzity se slovy: „Vy jste to úspěšné gymnázium!“ Pravda, naše delegace byla nejpočetnější, pak už tam byli jen jednotlivci z Přerova – Předmostí, ze Šumperka, Uničova, Javorníku. Nejdřív soutěžící čekal test, pak poznávačka. A nebyla to ledasjaká poznávačka. K určování bylo připraveno 50 nerostů, hornin a zkamenělin! Nejlépe se se vším popral Filip Novotný z kvinty, který skončil v kategorii starších na krásném 2. místě, v téže kategorii se pak na 3. místě umístil Václav Indrák z 2. ročníku. V mladší kategorii nejlépe zabodovala Tereza Kulhánková z kvarty, obsadila 3. místo.

Ráda bych podělovala za účast v Geologické olympiádě a za reprezentaci školy také Davidu Duchoňovi a Šimovu Novotnému ze sekundy, Tomáši Křížovi z kvarty, Miroslavu Horňákovi ze sexty a Matěji Dittmannovi z 2. ročníku.

V květnu proběhne celostátní kolo, tak se nechme překvapit, jestli některého z našich nejúspěšnějších studentů nominují.

Obrázek dole: