Přihlášení

Powered by Drupal

Projekty

Jste zde

Domů

Rádi byste se dozvěděli něco o daleké zemi a zároveň pomohli?

Pojďte se s námi vypravit do Kambodži a pomozte sirotčinci.

V letošním školním roce se Gymnázium Kojetín zapojilo do projektu Světová škola, který zaštiťuje olomoucký ARPOK, program Varianty Člověka v tísni a Multikulturní centrum Praha. Cílem projektu je uspořádat osvětovou akci s environmentální nebo globální tématikou pro školu i veřejnost. My jsme si vybrali téma Kambodža a pomoc tamnímu sirotčinci.

Rádi bychom Vás touto cestou pozvali na zahájení výstavy ve Vzdělávacím a informačním centru na náměstí v Kojetíně, které se uskuteční
ve čtvrtek 6. dubna 2017 v 13:30 hod.   

Na výstavě budou k vidění fotografie ze sirotčince v Phnom Penhu, který finančně i materiálně podporuje nezisková organizace S.O.S. Děti Kambodži z Kroměříže. Dále budete moci zhlédnout sérii fotografií od brněnské neziskové organizace NaZemi s názvem Musím být trpělivá. Tyto fotografie spojují dva odlišné světy – olympijské hry v roce 2012 v Londýně a továrnu na výrobu oděvů v Kambodži, která byla dodavatelem firmy Adidas pro olympijskou kolekci. Na výstavě se také můžete seznámit s tématy Rudí Khmerové, jídlo jihovýchodní Asie a textilní továrny jihovýchodní Asie. Výstava potrvá až do konce května.

Můžete se také zapojit do sbírky pro sirotčinec v Phnom Penhu, sbíráme školní pomůcky, hračky, hygienické potřeby, ložní povlečení, deky, ručníky, oděvy a obuv pro děti ve věku 3 - 15 let. Po celý duben budete moci dary předat v přízemí budovy gymnázia v době od 7:40 do 8:05 panu školníkovi. Sbírka bude do Kambodži převezena prostřednictvím neziskové organizace S.O.S. Děti Kambodži.

Věříme, že Vás tento projekt oslovil a že se rádi přijdete na výstavu podívat a přispějete třeba i malým dárkem do sbírky.

Tým Světové školy a Mgr. Dana Dýmalová 

Obrázek dole: