Přihlášení

Powered by Drupal

Projekty

Jste zde

Domů

 

Můžeš se rozhodnout je název besedy, kterou absolvuje již několikátým rokem s našimi žáky kvinty a prvního ročníku paní Drahoslava Stehlíková, Dis.  Přednáška, při které paní Stehlíková žákům předává informace získané dlouholetou praxí v oblasti onkologické prevence, je zaměřená na nebezpečí nákazy virem HPV (lidský papilomavirus, který napadá buňky lidské pokožky a sliznic a je příčinou vzniku nádorů.) Během dvou vyučovacích hodin jsou studenti seznámeni s obecnými informacemi o HPV, způsobech přenosu a typech rakoviny, kterou HPV způsobuje. Dozví se o možnostech prevence, preventivních prohlídek a vyšetření zaměřených na detekci HPV a v neposlední řadě také o možnostech a účinnosti vakcinace.

Po celou dobu beseda otevřeně pojednává o sexu, lásce a věrnosti.

 

 

 

Obrázek dole: