Přihlášení

Powered by Drupal

Projekty

Jste zde

Domů

V letošním školním roce se naše gymnázium poprvé zapojilo do projektu Světová škola. Cílem projektu je uspořádat akci pro naše studenty a veřejnost s tématikou ekologickou nebo globálně rozvojovou. Zvolili jsme téma Kambodža, protože si myslíme, že je to země zajímavá z mnoha úhlů pohledu a jak jsme se přesvědčili při vyhodnocování dotazníků, které jsme vám na začátku prosince rozdávali, mnoho o této zemi naši studenti neví, ačkoli na naší škole jedna dívka z této země studuje. Pokud vás zajímá, jak jste v dotaznících odpovídali, zde jsou výsledky:

Celkem odpovídalo 218 studentů gymnázia.

1. Měli byste zájem o projekt na téma Kambodža?      73% ano

2. Chtěli byste navštívit výstavu fotografií na toto téma?   72% ano

3.      Co víte o Kambodži?

 • nic 34%
 • nic moc 8%
 • země v Asii 23%, země v Africe 14%
 • hlavní město Phnompenh 2%
 • království 3%
 • chudá země 26%
 • práce dětí 1%
 • děti bez vzdělání 1%
 • Jarka je z této země 4%
 • Angkor Vat 1%

 4.      Co se chcete o Kambodži dozvědět?

 • co nejvíc 30%
 • nic 12%
 • kde leží 2%
 • zajímavosti 9%
 • život lidí (dětí) 12%
 • zvyky 2%
 • kultura 2%
 • školství 2%
 • politická a ekonomická situace 4%
 • příroda 1%
 • jednotlivci napsali: nejčastější práce, kolik stojí jídlo a oblečení, kolik děti váží (podvýživa?), co děti potřebují, průměrný plat, měna, délka života, jak osobně pomoci zemi, armáda, porovnání s životem u nás, koníčky, historie, aktuální problémy

 

Tímto moc děkuji týmu Světové školy (někteří studenti kvarty, kvinty a 1. ročníku), že tento dotazník distribuovali a pomohli vyhodnotit.

V rámci projektu máme za sebou řadu úkolů, které bylo potřeba splnit před Vánocemi, jako např. účast na semináři, vytvoření zprávy o výuce globálních rozvojových témat na škole, konzultace plánů s koordinátorkou, medializace naší školy ve zpravodaji Světová škola. Další úkoly nás čekají, především se zaměříme na plán místní akce. Můžete se těšit na výstavu fotografií z Kambodži, na besedu o životě v Kambodži, některé třídy projdou výukovou lekcí Rudí Khmerové nebo Jídelníček JV Asie a na škole proběhne sbírka věcí pro děti ze sirotčince v Kambodži.

Obrázek dole: