Přihlášení

Powered by Drupal

Projekty

Jste zde

Domů

Den 8. 12. byl neobyčejný, kromě  toho, že nám odpadla písemka z informatiky, jsme absolvovali přednášku s tématem AIDS, kterou špičkově přednesli žáci 3. ročníku. Přednáška se zabývala  touto obávanou a zatím neléčitelnou nemocí, také rizikovým chováním dospívajících. Na začátku jsme byli seznámeni s touto chorobou blíže, pak následovaly videoukázky zahrnující sociální experimenty, kde se ukázalo, že lidé by se měli více zajímat o riziková onemocnění. Poté následovaly příběhy lidí nakažených již zmiňovanou neléčitelnou nemocí. Z přednášky jsme si odnesli jak praktické, tak i vědomostní znalosti. Děkujeme za poutavou  přednášku žákům Gymnázia Kojetín.

 

              Eva Formánková, 1. ročník

 

V prosinci proběhly dvě interaktivní lekce – v 1. ročníku a v kvintě. Obě vedli studenti 3. ročníku Veronika Churá a Marek Matyáš, absolventi programu Netopeer a Maják.

 

Obrázek dole: