Přihlášení

Powered by Drupal

Projekty

Jste zde

Domů

 

Dne 1. listopadu se v ekologickém centru Sluňákov v Horce nad Moravou uskutečnila Krajská konference environmentálního vzdělávání a v rámci ní se vyhlašovaly nejaktivnější školy na poli environmentální výchovy a globálního rozvojového vzdělávání. Jsme velmi rádi, že vám můžeme oznámit, že Gymnázium Kojetín v kategorii gymnázií tuto soutěž vyhrálo a získali jsme titul Zelená škola Olomouckého kraje.

 

Za tímto úspěchem stojí snaha školy vést studenty k pozitivnímu vztahu k přírodě, ale i k střízlivému pohledu na svět, který není ani růžový ani černý. Studenti našeho gymnázia absolvují za své studium nespočet exkurzí do přírody, množství besed, projekcí a projektových dnů s tématiku EVVO a GRV. V loňském školním roce se nám například podařilo získat dotaci na přípravu a pořádání projektového dne „Voda – sucho – záplavy“, přičemž byla vytvořena nová metodika tohoto projektového dne. Škola také uspořádala sbírku pro děti v kambodžském sirotčinci společně s kroměřížskou organizací S.O.S. Děti Kambodži a jedna ze studentek odjela sbírku dětem do Kambodži předat. Při terénních exkurzích studenti navštívili například školní polesí Střední lesnické školy v Hranicích, národní přírodní rezervaci Žebračka, Moravský kras, přírodní rezervaci Království a Strejčkův lom.

 

Titul Zelená škola se každý rok uděluje těm školám v Olomouckém kraji, které se ve výuce i při školních aktivitách věnují environmentální výchově (EVVO) a globálnímu rozvojovému vzdělávání (GRV). Školy musí vyplnit podrobný dotazník, v němž odpovídají na otázky týkající se terénních exkurzí, přírodovědných kroužků, výuky ekologických praktik, účasti a umístění v přírodovědných soutěžích, míry zapojení učitelů do dalšího vzdělávání, atd.

 

Děkujeme všem studentům i učitelům, kteří se větší či menší měrou zasloužili o tento úspěch.

 

 

Obrázek dole: 
Předávání titulu
Článek v Přerovském deníku