Přihlášení

Powered by Drupal

Projekty

Jste zde

Domů

Kariérové poradenství

Příhlášky ke studiu (.xls):

Odkazy:

Národní soustava povolání: www.nsp.cz - popis pracovní pozice, nároky zdravotní, kvalifikační, požadované certifikáty, kurzy.

Národní soustava kvalifikace: www.narodni-kvalifikace.cz - podrobný popis požadavků na jednotlivé kvalifikace 1. kvalifikační standard, 2. hodnoticí standard.

www.job-tip.cz - poradce pro volbu povolání, pomoc při plánování dalšího vzděláván.

portal.mpsv.cz - v sekci „pro občany“ je nabídka volných pracovních míst, nabízí přehled žádaných profesí v současnosti.

www.istp.cz - integrovaný systém typových pozic.

http://katalog.nsp.cz - informace o povoláních uplatnitelných na českém trhu práce, potřeby trhu práce ze strany zaměstnavatelů.

www.infoabsolvent.cz - informační systém o uplatnění absolventů škol na trhu práce.

www.prace.cz - rady, tipy, poradna, tvorba CV.

www.jobs.cz - poradna plánování kariéry, přehled o nabídce volných míst, poradna, tvorba CV.

www.budoucnostprofesi.cz - informuje o perspektivách jednotlivých profesí, vývoj v odvětvích, trhy práce v regionech.

www.ispv.cz - průměrné mzdy a platy podle zaměstnání, odvětví, vzdělání, pohlaví a věku. Novinky ze světa odměňování.